އާދީއްތަ 05 ޖުލައި 2020
05 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ބަހައްޓަނީ 501 ވޯޓު ފޮށި

  • އީސީއިން ކުރިން ނިންމީ 507 ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް

ކ. މާލެ | 15 މާރޗް 2019 | ހުކުރު 22:38 | 2,803

ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލަނީ. އީސީއިން މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ބަހައްޓަނީ 501 ވޯޓު ފޮށި - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ބަހައްޓަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 501 ވޯޓު ފޮށި ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

އީސީއިން ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން ނިންމާފައިވާ ތަންތަން:

މާލޭގައި: 121 ވޯޓު ފޮށި،

ހުޅުމާލޭގައި: 15 ވޯޓު ފޮށި،

ވިލިމާލޭގައި: 8 ވޯޓު ފޮށިި

ސިނާއީ ސަރަހައްދުގައި: 4 ވޯޓު ފޮށި،

ރިސޯޓުތަކުގައި :33 ވޯޓު ފޮށި،

ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި :8  ވޯޓު ފޮށި

އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކުގައި :357 ވޯޓު ފޮށި

ޖަލުތަކުގައި:5 ވޯޓު ފޮށި

ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ވޯޓް ފޮށި ބަހައްޓަނީ 100 މީހުންނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓްލުމަށް ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމުންނެވެ. އަދި ރިސޯޓްތަކުގައި ވޯޓް ފޮށި ބަހައްޓާނީ 50 މީހުންނަށް ވުރެ ގިނައިން ވޯޓްލުމަށް ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމުންނެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ކޮންމެ ވޯޓު ފޮއްޓަކަށް ގިނަވެގެން ވޯޓުލާނީ 1،000 މީހުންނެވެ. 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އިންތިޚާބު އަންނަ މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާއިރު 87 ދާއިރާއަކަށް 393 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރެއެވެ. މިފަހަރުގެ އިންތިހާބުގައި ޖުމްލަ 507 ވޯޓު ފޮއްޓެއް ބެހެއްޓުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ. އަދި އެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު 264،589 މީހަކަށް ލިބެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.