ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ރާއްޖެ - ޅ. ނައިފަރު

ނައިފަރުގައި 24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލައިފި

  • 24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ ސަރަޙައްދުތަކެއް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައި

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް
Khadheejaibrah7

ކ. މާލެ 15 މާރޗް 2019 | ހުކުރު 22:52 2,880

ނައިފަރު ބަނދަރު ސަރަހައްދު - އާކައިވް

ޅ. ނައިފަރުގައި 24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ކާރިމް ވިދާޅުވީ ނައިފަރު ކައުންސިލުން އެ ރަށުގައި 24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ ވަކި ސަރަޙައްދުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ނައިފަރުގައި 24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ، ޓިއުލިޕް ހިނގުން، ޖަލާލުއްދީން ހިނގުން އަދި އިފްތިތާޙީ މަގުގައި ހިންގާ ވިޔަފާރި ތަކަށް ކަމަށް ކާރިމް ވިދާޅުވިއެވެ.
ކާރިމް ވިދާޅުވީ 24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ އިކޮނަމިކް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމް މެދުވެރިކޮށެވެ.
އެ ފޯމް ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށާއި، ހުއްދަ ދޫކުރާނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ކަމަށް ކައުންސިލުގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ކުރިން، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހުއްދައަށް އެދޭ ތަންތަން ބަލާ ފާސްކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް