ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ރާއްޖެ - 7 ފެބުރުއަރީ 2012

ބާޣާވާތާ ގުޅިގެން ދައުވާކުރި 70 މީހުންގެ މައްސަލަ ރިވިއުއަށް ހުށަހަޅައިފިން: އެމްޑީޕީ

  • މައްސަލަތައް މުރާޖައާކުރުމަށް ޕީޖީއަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
DeNaseer

ކ. މާލެ 14 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި 09:25 5,754

7 ފެބުރުއަރީ 2012 ވަނަ ދުވަހު ޖުމްހޫރީ މައިދާން ސަރަހައްދު - އާކައިވް

2012 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު، ހިނގި ހަމަނުޖެހުމުގައި، ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލު ހިންގީކަމަށްބުނެ އައްޑު އަތޮޅުން ދަޢުވާކޮށްފައިވާ 70 މީހެއްގެ މައްސަލަ މުރާޖަޢާކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މައްސަލަތައް މުރާޖައާކުރުމަށް ޕީޖީއަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު އެވެ.

މައްސަލަތައް މުރާޖަޢާކުރުމަށް ހުށަހެޅިކަން ހާމަކޮށް އެމްޑީޕީން އާންމުކުރި ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިހާރުގެ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު 31 ޑިސެމްބަރ 2018 ގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޢާންމު ސިޔާސަތުގައި "މީހަކު ކުރާ ކުށުގެ ޢަމަލެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރުމަށް ބަލާއިރު، އެ ކުށުގެ ޢަމަލު ތަޖުރީމުކުރާ އެއް ޤާނޫނަށްވުރެ ގިނަ ޤާނޫނު އޮތްނަމަ، ދަޢުވާކުރާނީ އެ ތަނުން މުއްތަހަމަށް ލުއި އިޖްރާއާތާއި އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނުގެ ދަށުންކަމަށް ކަނޑައެޅޭނެ ގޮތަކަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސައްކަތް ބައްޓަން" ކުރަންވާނެކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމަށެވެ.

އެކަމުގެ މައްޗަށް އެމްޑީޕީން މައްސަލަތައް މުރާޖަޢާކުރުމަށް ހުށަހެޅީ، މިހާރު މި 70 މީހުންގެ ދަޢުވާތައް ހުރި ގޮތުން، އެމީހުންގެ މައްޗަށް ކުށްސާބިތު ވެއްޖެނަމަ، ކަނޑައެޅޭނީ އެންމެ ލުއި އަދަބުކަމުގައި ނުވާނެތީކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުންޏެވެ.

2012 ވަނަ ހިންގި ބަޣާވަތާ ގުޅިގެން އައްޑޫއިން 70 މީހެއްގެ މައްޗަށް، ގދ. ތިނަދޫއިން 94 މީހެއްގެ މައްޗަށް އަދި ލ. އިސްދޫގެ 4 މީހެއްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ހއ. އިހަވަންދޫގެ 22 މީހަކާއި، ރ.އަލިފުށިން 4 މީހަކާއި، ހއ. ދިއްދޫ 8 މީހަކާއި، ބ. ތުޅާދޫން 4 މީހަކާއި އަދިވެސް އެތައް ބަޔަކަށް ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ދަޢުވާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެ ތެރެއިން ގިނަ ދަޢުވާތައް ވަނީ އަނބުރާ ގެންގޮސްފައެވެ. ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއަކުން މައްސަލަ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް