ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ބާސެލޯނާ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިންގެ

ޑޭނީ އަލްވޭޒްގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ބާސެލޯނާއަށް!

  • ބާސެލޯނާއަކީ ކުޅުންތެރިންނާއި މެދު ރަނގަޅަށް ކަންތައް ކުރަން އެނގޭ ޓީމެއް ނޫން
  • ބާސާއިން އަލްވެޒްއާއެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވޭ

ކ. މާލެ | 21 ފެބްރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 01:01 | 4,795

ޑޭނީ އަލްވެޒް - ގޯލް.ކޮމް

ބާސެލޯނާއަކީ ކުޅުންތެރިންނާއި މެދު ރަނގަޅަށް ކަންތައް ކުރަން އެނގޭ ޓީމެއް ނޫންކަމަށާއި އޭނާ ބާސެލޯނާއިން ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވި އިރު އެކަން ފެނިފައިވާ ކަމަށް ބާސާއަށް ކުޅުނު ޑޭނީ އަލްވެޒް ބުނެފި އެވެ.

ބާސާއަށް އަށް ސީޒަން ކުޅެދީ 23 ޓްރޮފީ ހޯދައިދިން ޑިފެންޑަރ ޑޭނީ އަލްވެޒް ސްޕެއިންގެ ނޫހަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނީ ބާސާއިން އޭނާއާއެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބާސާގައި ހޭދަކުރި ފަހު ތިން ސީޒަންގައި އަބަދުވެސް އޭނާ ކްލަބް ދޫކުރާކަމުގެ ވާހަކަ ދެކެވެމުންދިޔަ ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުނެފައިވެ އެވެ.

ނަމަވެސް، އެކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން މެނޭޖްމަންޓުން އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދައްކާ ކަމަށްވެސް އަލްވެޒް ފާހަގަކުރި އެވެ. އަދި، އޭނާއާކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް އާ ކުރީ ފީފާއިން މިދިޔަ އަހަރު އެއްވެސް އާ ކުޅުންތެރިއެއް ސޮއި ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެންގުމުން ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުނެފައިވެ އެވެ.

އަލްވެޒް ބުނީ ބާސެލޯނާގެ މެނޭޖްމަންޓަށް ކުޅުންތެރިން ގެންގުޅެން ނޭނގޭ ކަމަށެވެ. އަދި، ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކީވެސް އިހްތިރާމް ބޭނުންވާ މީހެއް ކަމަށާއި އެކަން ކްލަބުން ދަންނަން ޖެހޭނެކަމަށްވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.