ހުކުރު 28 ފެބުރުއަރީ 2020
ފުރަބަދުރުވަ 2
1441 ރަޖަބު 05
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - ދިވެހިރާއްޖެ - އެމެރިކާ

ދިވެހިރާއްޖެއާއި އެމެރިކާއާއި ދެމެދު 2 އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

  • އެއްބަސްވުންތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ ޝާހިދުއާއި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ހަލީލް

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 12 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ 22:59 3,366

އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރަން ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ހާރިޖީ ވުޒާރާ

ދިވެހިރާއްޖެއާއި އެމެރިކާއާއި ދެމެދު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮބްޖެކްޓިވް ގްރާންޓް އެގްރިމެންޓަކާއި، މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ (އެމް.އޯ.ޔޫ) އޮން ދަ ފުލްބްރައިޓް އެކެޑަމިކް އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެމް.އޯ.ޔޫ އޮން ދަ ފުލްބްރައިޓް އެކެޑަމިކް އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމްގައި ސޮއިކުރެއްވީ ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު، އަދި އެމެރިކާގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އެލައިނާ ޓެޕްލީޒްއެވެ.

އެމް.އޯ.ޔޫ އޮން ދަ ފުލްބްރައިޓް އެކެޑަމިކް އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ތައުލީމީ ދާއިރާއިން ދެޤައުމުގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރެވިގެންދާނެއެވެ. ފުލްބްރައިޓް އެކެޑަމިކް އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖެއިން ސޮއިކުރީ 2003 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އަދި އަންގާރަ ދުވަހު ސޮއިކުރެވުނު އެމް.އޯ.ޔޫގެ ދަށުން މިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 5 އަހަރަށް އިތުރުކުރެވޭނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައ ސޮއިކުރެވުނު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮބްޖެކްޓިވް ގްރާންޓް އެގްރިމެންޓްގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފެއަރޒް އަހުމަދު ހަލީލް ސޮއިކުރެއްވިއިރު، އެމެރިކާގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޔޫއެސް އެޖެންސީ ފޮރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ މިޝަން ޑިރެކްޓަރ ރީޑް އެއިޝްލިމަންއެވެ.މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެމެރިކާ ސަރުކާރުން މުޖްތަމައު ބާރުވެރިކޮށް، ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތަކަށް 3 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާއި އެމެރިކާ އެމްބަސީގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް