ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ހީނާގެ ބަދަލުގައި ކޮމޯލިކާގެ ރޯލު ކުޅޭނީ އާލީޝާތަ؟

  • ހީނާ މި ޝޯ ހުއްޓާލަނީ ބޮލީވުޑް ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނޭ

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 12 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ 21:16 3,200

ހީނާ ޚާން އާއި އާލީޝާ ޕަންވާރު - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

"ކަސައުޓީ ޒިންދަގީކީ" ގެ ރީބޫޓްގައި ކޮމޯލިކާގެ ރޯލު ކުޅެމުންދާ ހީނާ ޚާން އެ ރޯލް ދޫކޮށްލަން އުޅޭ ކަމަށް ކުރިން ވަނީ އަޑުފެތުރިގެން ގޮސްފައެވެ. އަދި އެ ޝޯ ދޫކޮށްލަން އުޅޭ ކަމަށް ކުރިން ހީނާ ވެސް ވަނީ ޔަގީންކޮށްދީފައެވެ.

"އިޝްގްމެއިން މަރުޖާވާން" ގެ ބަތަލާ އާލީޝާ ޕަންވަރު ވަރަށް އަވަހަށް ކޮމޯލިކާގެ ރޯލުން ފެނިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް އެންމެ ފަހުގެ ރިޕޯޓްތައް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"ބޮމްބޭ ޓައިމްސް" އަށް ކުރިން ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ހީނާ ބުނެފައި ވަނީ މާރޗް މަހުން ފެށިގެން އެ ޝޯއިން އޭނާ ނުފެންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އެ ޝޯއަށް އަންނާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހީނާ މި ޝޯ ހުއްޓާލަނީ ބޮލީވުޑް ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ޝޯގެ ސްކްރިޕްޓް ބަދަލު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ރޯލަށް އާމޫނެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ފިލްމް އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އަދި އެ ރޯލަށް އާލީޝާ ގެނައުމަށްޓަކައި އޭނާއާ ވާހަކަ ދައްކަމުންދާ ކަމަށް ގިނަ ރިޕޯޓްތައް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސްޓާޕަލްސް އިން "ކަސައުޓީ ޒިންދަގީކީ" ދައްކަން ފަށާފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ނަމަވެސް ހީނާގެ ކެރެކްޓަރ ދައްކަން ފަށާފައި ވަނީ ޝޯ ފެށިތާ މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

އޭކްތާ ކަޕޫރު ޕްރޮޑިއުސްކުރާ މި ޝޯގައި ޕްރޭނާގެ ރޯލުން ފެނިގެންދަނީ އެރިކާ ފެނާންޑޭޒްއެވެ. އަދި އަނޫރާގްގެ ރޯލުން ފެނިގެންދަނީ ޕާރތް ސަމްތާން އެވެ.

ހީނާ އެކޭ އެއްގަތަށް އާލީޝާއަކީ ވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގިނަ ބަޔަކު ފޮލޯ ކުރަމުންދާ ފަންނާނެކެވެ. އާލީޝާ މީގެ ކުރިން ވަނީ ޓީވީ ޝޯ "ޖަމާއީ ރާޖާ" އިން ވެސް ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް