ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
އޭއެފްސީ ކަޕް

ޓީމުގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންވެސް އެއްވަރު، ރާއްޖެ އައީ މޮޅުވާން: މޯހަން ބަގާންގެ ކޯޗު

  • ވެލެންސިއާގައި ރަނގަޅު ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންވެސް އެބަތިބި: ޗަކްރަބަތީ

ކ. މާލެ | 20 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 22:31 | 2,285

މޯހަން ބަގާންގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗު ޗަކްރަބަތީ - ގޫގުލް

މޯހަން ބަގާންގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަކީވެސް އެއް ފެންވަރެއްގައި ތިބި ކުޅުންތެރިން ކަމަށާއި، އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްލޭއޮފް ސްޓޭޖުގައި ވެލެންސިއާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުމަށް ރާއްޖެ އައީ މޮޅުވާން ކަމަށް މޯހަން ބަގާންގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗު ޗަކްރަބަތީ ބުނެފި އެވެ.

މެޗުގެ ކުރިން ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން ޗަކްރަބަތީ ބުނީ ކަލްކަތާއަށްވުރެ ރާއްޖެ ހޫނު ކަމަށާއި، އެ މައްސަލަ ދިމާވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާ ބުނީ މިހާރު ޓީމު އޮތީ ރަނގަޅު ހާލަތެއްގައި ކަމަށާއި، މެޗަށް ތައްޔާރުވެވިއްޖެ ކަމަށެވެ.

ޗަކްރަބަތީ ބުނީ ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު މޯހަން ބަގާން އިން އައީ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންވެސް އެއް ފެންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުގައި މިހާރު ވަކި މޮޅު ކުޅުންތެރިޔެއް ނުވަތަ ބަލި ކުޅުންތެރިޔެއް ނުހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

ވެލެންސިއާ ޓީމާ ބެހޭގޮތުން ޗަކްރަބަތީ ބުނީ އެޓީމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ޓީމެއް ކަމަށާއި، ބައެއް ހަބަރުތައް އެޓީމާ ބެހޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން އޭނާ ބުނީ އެޓީމުގައި ރަނގަޅު ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންވެސް އެބަތިބި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މެޗަށް ނިކުންނާނީ ހުރިހާ ކަމަކަށް ސަމާލުވެގެން ކަމަށެވެ.

ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗު ރާއްޖޭގައި މޯހަން ބަގާއިން ކުޅެން ޖެހުނަސް އެއީ އެޑްވާންޓޭޖެއް ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށާއި، މެޗުގައި ދައްކާ ކުޅުމުން އެކަންތަކަށް ބަދަލު އަންނާނެ ކަމަށްވެސް ޗަކްރަބަތީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މޯހަން ބަގާން މުބާރާތުގެ ޕްލޭއޮފް އިން ޖާގަ ހޯދީ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި ކޮލޮމްބޯ އެފްސީ ބަލިރުމަށްފަހުއެވެ. ވެލެންސިއާ އަދި މޯހަން ބަގާން ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ އަންގާރަ ދުވަހު ހަވީރު 16:00 ޖަހާއިރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.