ބުރާސްފަތި 06 އޯގަސްޓު 2020
09 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 16
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ލަތީފާގެ މަގާމު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ބާ ކޮމިޝަންގެ ބިލު އިސްލާހު ކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ

  • ވަކި މީހަކަށް އަމާޒުވާ ގޮތަށް ގާނޫނެއް ނުހަދާނަން: އިންތި
  • މި މަހުގެ 15 ކުރިން ބިލު ތަޅުމަށް ފޮނުވާނެ
  • ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ލަތީފާ ވަނީ ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 10 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ 08:51 | 14,252

ލަތީފާ ގާސިމް: ބާ ކޮމިޝަންގެ ބިލު އޮތީ އޭނާގެ މަގާމު ގެއްލާ ގޮތަށް - ރައީސް އޮފީސް

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)އަށް ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ފަރާތުން އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ ލަތީފާ ގާސިމްގެ މަގާމު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް، ބާ ކޮމިޝަން އުފެއްދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގާނޫނީ ހިދުމަތުގެ ބިލު އިސްލާހު ކުރަން ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ.

މަގާމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ލަތީފާގެ މަގާމު ގެއްލޭ ގޮތަށް ބިލު އޮތް ކަމަށް ބުނެ، އޭނާ މަޖިލީހަށް ސިޓީއެއް ހުށަހެޅުއްވީ ގާނޫނީ ހިދުމަތުގެ ބިލު ފާސްކުރަން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އެޖެންޑާކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ. އޭނާ އެކަން ހުށަހެޅުއްވުމުން، ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނިންމީ އެ ބިލު ދިރާސާ ކުރުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވުމަށެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމް"ގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމެޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ (އިންތި) ވިދާޅުވީ ގާނޫނަކަށް ގެނެވޭ ބަދަލަކުން، މަގާމަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެއްގެ މަގާމު ގެއްލުވާލުމަކީ އެމްޑީޕީން ގަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ކޮމެޓީގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު، ނިންމާފައި ވަނީ ލަތީފާގެ މަގާމު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ބިލު އިސްލާހު ކުރުމަށް ފަހު މި މަހުގެ 15 ކުރިން ކޮމެޓީ ރިޕޯޓް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށް ކަމަށް އިންތި ވިދާޅުވިއެވެ.

ގާނޫނީ ވަކީލުން ތަމްސީލު ކުރެއްވުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ ލަތީފާއަކީ ހަމައެކަނި ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ މެދުގައި ނެގި ވޯޓަކުން އެ މަގާމަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށާއި އޭނާ އެ މަގާމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ފަނޑިޔާރުންގެ ވޯޓާ ވެސް އެކުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން މީހަކަށް ޓާގެޓްކޮށްގެން އެގޮތަކަށް ގާނޫނުތަކެއް ނުހަދާނެ. އެހެންވެގެންތާ އަޅުގަނޑުމެން ބުނަމުންދިޔައީ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ މަގާމު ގެއްލޭ ގޮތަށް ކުއްލިއަކަށް މާއްދާއެއް ފާސްކުރި ކުރުން އަޅުގަނޑުމެން ދެކޮޅު ހަދަމުންދިޔައީ މިހާރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހަދާ ގާނޫނަކުން މީހެއްގެ މަގާމު ކުއްލިއަކަށް ގެއްލޭ ގޮތަކަށެއް ފާސްކުރުމަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތާއިދެއް ނެތް،" މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމެޓީގައި ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އިންތި ވިދާޅުވިއެވެ.

ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ފަރާތުން ޖޭއެސްސީއަށް 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ ލަތީފާއަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ތާއިދު ހޯއްދެވުމަށް ރިޔާސީ ކެމްޕެއިންގައި އަމަލީ ގޮތުން އުޅުއްވެވި ޕީއެސްއެމްގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު އިކްރާމް އަބްދުއްލަތީފުގެ އަނބިކަނބަލުންނެވެ.

އެސްސީއަކީ 10 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޝަނެކެވެ. އެ ކޮމިޝަންގައި ލަތީފާއާ އެކު، ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހިމާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފާއި ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުލް ރައޫފު އިބްރާހިމާއި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ މުހައްމަދު އީސާފުޅާއި ގާނޫނީ ވަކީލު އަބްދުލް ހަންނާން އަހުމަދާއި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެމްބަރު މަސްތޫރު ހުސްނީ އާއި ސީއެސްސީގެ ރައީސް ޑރ. އަލީ ޝަމީމުގެ އިތުރުން ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހިމް ރިފްއަތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.