ހުކުރު 24 މެއި 2019
05 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 19
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31
ވިޔަފާރި - ސާކް އެވޯޑް

ސާކް އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިޔާގެ އެވޯޑް ސުއިޒާއަށް!

  • މިދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާތާ 35 އަހަރު

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 6 މާރޗް 2019 | ބުދަ 18:58 8,627

ސާކް އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިޔާ ސުއިޒާ އެވޯޑާއި އެކު - އޭއެފްޕީ

ސައުތު އޭޝިއަން އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ރީޖަނަލް ކޯޕަރޭޝަން (ސާކް) ގެ ޗެމްބާ އޮފް ކޮމާސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީ އިން ދޭ އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިންގެ އެވޯޑު ސުއި ސެލޫންގެ ވެރިޔާ ސުއިޒާ އިބްރާހިމް އަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގައި މާރޗްމަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ސާކްގެ ޤައުމުތަކުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެން ކަނބަލުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ރާއްޖެއިން މިއެވޯޑް ހާސިލްކުރި ސުއިޒާ އާއި އެވޯޑް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރާއްޖެއިން ލަންކާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އުމަރު އަބްދުއްރައްޒާގެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސުއިޒާ ބުނީ މިއީ ވަރަށްވެސް އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް ކަމަށާއި މިކާމިޔާބީ އަކީ ސުއި ސެލޫންއިންދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެއް ކަމަށެވެ.

 

އަދި މިދާއިރާއަށް ވަދެވުނީ ކުޑައިރުސުރެ މިކަމަށް ހުރި ޝައުގުވެރިކަމެއްގެ ބޮޑު ކަމުން ކަމަށާއި ބައްޕައަކީ ވެސް މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވި ބޭފުޅެއް ކަމަށް ސުއިޒާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއަށްފަހު އޭނާގެ ބޭބެ ސެލޫންގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބި އެކަމުގެ ތަޖްރިބާ ލިބުނު ކަމަށާއި ސްކޫލު ނިންމުމަށް ފަހު ޝެރީ ސެލޫންގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ލިބުނު ފުރުޞަތަކީ ތަފާތު ތަޖްރިބާއެއް ކަމަށްވެސް ސުއިޒާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއަށްފަހު އަމިއްލަ ސެލޫންއެއް ހުޅުވައިގެން މިއަދާއި ހަމައަށް މަސައްކަތްކޮށް ލިބުނު ކާމިޔާބީގެ ފަހަތުގައި ތިއްބެވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުއަދާ ކުރާ ކަމަށް ސުއިޒާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސްރީލަންކާގައި ބޭއްވި މިރަސްމިއްޔާތުގައި ސާކުގެ އެހެން ގައުމުތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވެސް ވަނީ އެވޯޑު ދީފައެވެ.

މިއީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުންދާ އެވޯޑް ހަފްލާއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް