ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ޔޫފޮރިކް ރީޓެއިލް

ޔޫފޮރިކް ރީޓެއިލްގެ ވެބްސައިޓް ލޯންޗްކޮށްފި

  • މިވެބްސައިޓްއިން ޔޫފޮރިކްގެ ފޭސްބުކް، ޓުވިޓަރ އަދި އިންސްޓަރގްރާމަށްވެސް ވަދެވޭނެ

ކ. މާލެ | 20 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 01:46 | 3,601

ޔޫފޮރިކް ރީޓެއިލްގެ ވެބްސައިޓް ލޯންޗްކުރުން - ގޫގުލް

މަޝްހޫރު ތަފާތު ބްރޭންތަކުގެ ސާމާނު ވިއްކަމުންގެންދާ ޔޫފޮރިކް ރީޓެއިލްގެ ވެބްސައިޓް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

 

މެރާކީ ކޮފީ ރޯސްޓާސްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި www.euphoricretail.com ލޯންޗްކޮށްފައިވާއިރު ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޓަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް ޔޫފޮރިކްއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

 

މިވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ޔޫފޮރިކްއިން ވިއްކާ އުފެއްދުންތަކުގެ ހުރިހާ މައުލޫމާތާއި އެ އުފެއްދުމެއް ވިއްކާ އަގުވެސް ފެންނަން ހުންނާނެ އެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަ ވާނެހެން ޔޫފޮރިކްއިން ވިއްކާ ކަލެކްޝަންސްތައް ވަކިން ފެންނަން ހުންނާނެ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ބިއުޓީ ޕްރޮޑަކްޓްސްއާއި ގޭމް، ކާޑް ޑެކްސް، އަވި އައިނު، ގަޑި ފަދަ ބްރޭންޑެޑް ފްރޮޑަކްޓްސްތައް ހިމެނެ އެވެ.

 

އަދި ކަސްޓަމަރަކު ވަކި ޕްރޮޑަކްޓެއް ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށްވާ ނަމަ ޕްރޮޑަކްސްޓްސް ތަކުގެ ކީވޯރޑުން ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދެންވެސް ހުންނާނެ ކަމަށް ޔޫފޮރިކްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ފްރާތް މުހައްމަދު ވިދާޅުވި އެވެ.

 

މިފަދަ ވެބްސައިޓެއް ލޯންޗްކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ޔޫފޮރިކްއިން ކަސްޓަމަރުންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދޭ އުފެއްދުންތަކަކީ ކަސްޓަމަރުން ބަލައިގަންނަ އުފެއްދުންތަކެއްތޯ ބެލުމާއި ކަސްޓަމަރުންގެ ކައިރިން ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީ ފީޑްބެކް ހޯދުން ކަމަށް ފްރާތް ވިދާޅުވި އެވެ.  

 

މިވެބްސައިޓްއިން ޔޫފޮރިކްގެ ފޭސްބުކް، ޓުވިޓަރ އަދި އިންސްޓަރގްރާމަށްވެސް ވަދެވޭނެ ފްރާތް ވިދާޅުވި އެވެ.  

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.