ހުކުރު 28 ފެބުރުއަރީ 2020
ފުރަބަދުރުވަ 2
1441 ރަޖަބު 05
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:33
ލުއި ޚަބަރު - ދިވެހި ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީ

މިއަހަރު ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތިން ފިލްމެއްގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

  • މި ތިން ފިލްމަކީވެސް ފިލްމީ ތަރި ޔޫސުފް ޝަފީއު ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ ތިން ފިލްމް

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 1 މާރޗް 2019 | ހުކުރު 00:30 4,425

ިތިން ފިލްމެއްގެ ޓްރެއިލާ ލޯންޗް ކުރުން - ރާއްޖެއެމްވީ

މިއަހަރު ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތިން ފިލްމެއްގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާއެއްގައި ޓްރެއިލާ ދައްކާލާފައިވާ ތިން ފިލްމަކީ '40 ޕްލަސް'، 'ނަފްރަތުވުމުން' އަދި 'ދައުވަތު' އެވެ.

މި 3 ފިލްމުގެ ޓްރެއިލަރ ލޯންޗް ކޮށްދީފައިވަނީ ފިލްމީ ދާއިރާގައި 20 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ އެކްޓްރެސް، ޑައިރެކްޓަރ އަދި ޕްރޮޑިއުސަރ ނިއުމާ މުހައްމަދުއެވެ.

މި ތިން ފިލްމުވެސް ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވަނީ ފިލްމީ ތަރި ޔޫސުފް ޝަފީއުއެވެ.

މި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން '40 ޕްލަސް' އަދި 'ނަފްރަތުވުމުން' ޕްރޮޑިއުސް ކޮށްފައިވަނީ އިސްމާއިލް ޝަފީގްގެ "ޝައި ޕްރޮޑަކްޝަންސް' އިންނެވެ. 'ދައުވަތު' ޕްރޮޑިއުސް ކޮށްފައިވަނީ ވީމިޑިއާއިންނެވެ. މި ތިން ފިލްމްގެވެސް މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކީ ވީމީޑިއާއެވެ.

ކޮމެޑީ ފިލްމު، ނޯޓީ ފޯޓީގެ ސީކުއެލް، 40 ޕްލަސް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާރޗް މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަންނާނުން ހިމަނައިގެން އުފައްދާފައިވާ އެ ފިލްމުގެ މައި ރޯލުތަކުން ފެނިގެންދާނީ އަލީ ސީޒަން، މުޙައްމަދު މަނިކު، ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ)، އަލީ ޝާހިދު (ސްޓެޕް އައްޔަ)، އަޙުމަދު އީސާ، މައިޝާ އަޙުމަދު ސައީދު، ޝީލާ ނަޖީބް، މުޙައްމަދު ފައިޞަލް، މަރިޔަމް ޝަކީލާ، އަލީ އާޒިމް (ދޮން އައްޔަ)، އަދި ފާޠިމަތު އާޒިފާ (އަޒޫ)އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ފިލްމުން ދާއިރާއަށް މުޅިން އަލަށް ގިނަ ފަންނާނުންތަކެއް ތައާރުފު ކުރާނެއެވެ.

ލޯބީގެ ވާހަކައަކަށް ތައްޔަރު ކުރާ ފިލްމް "ނަފްރަތުވުމުން" މިއަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހު ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ބިރުވެރި ފިލްމް "ދައުވަތު" ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުއެވެ.  

މި ދެފިލްމްގައިވެސް ލީޑް ރޯލުން މަޝްހޫރު ބަތަލާ މަރިޔަމް އައްޒަ ފެނިގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް