އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ސްވިމިންގ

އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭސިކް ސްވިމިންގް ކޯޗިންގް ކޯހެއް ފަށައިފި

  • ކޯޗިން ކޯސް ކުރިޔަށްދާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 22 ގެ ނިޔަލަށް
  • މި ކޯހުގައި 20 މީހުން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ

ކ. މާލެ | 19 ފެބްރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 04:31 | 3,747

އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިޔަށްދާ ބޭސިކް ސްވިމިންގް ކޮޗިން ކޯސް - ގޫގުލް

އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑާރިޓީގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު ފީނާގެ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭސިކް ސްވިމިންގ ކޯޗިންގް ކޯހެއް ފަށައިފިއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫގައި ކުރިއަށްދާ މިކޯޗިންގް ކޯހަކީ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން ސްވިމިންގް އެސޯސިއޭޝަނުން މި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 22 ގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯހެކެވެ.

އެމެރިކާގެ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗެއްކަމުގައިވާ ޖިއަންލޫކާ އަލްބެރާނީ ކިޔަވައިދެއްވާ މި ކޯހުގެ ތިއަރީ ސެޝަންތައް އައްޑޫ ސިޓީ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ޕްރެކްޓިކަލް ސެޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ސްވިމިންގް ޓްރެކްގައެވެ. މި ކޯހުގައި 20 މީހުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.