ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ވިޔަފާރި - މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

50 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތައް ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

  • ޓެކްސް ދައްކަން ޖެހޭނީ މީރާ ކަނެކްޓް ނޫނީ އެމްއާރުޓީޖީއެސް މެދުވެރިކޮށް
  • މިއުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން

އަމްނާ އިމާދު
@amnabinthimad

ކ. މާލެ 21 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 04:34 5,685

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ -

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 50 މިލިއަން ރުފިޔާއިން ފެށިގެން އިތުރަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތައް ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ އުސޫލަށް ބަދަލުގެނެސްފިއެވެ. 

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން (މީރާ)އިން ނެރެފައިވާ ޓެކްސް ރޫލިންއެއްގައި ބުނީ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 50 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރުވާ ފަރާތްތަކުން މީރާ ކަނެކްޓް ނޫނީ އެމްއާރުޓީޖީއެސް މެދުވެރިކޮށް ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭގޮތަށް މީރާއިން ކަނޑައަޅަފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީރާއިން ބުނީ އޭޕްރީލް އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޓެކްސް ދައްކަން ޖެހޭނީ، މީރާ ކަނެކްޓް ނުވަތަ އެމްއާރުޓީޖީއެސް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށެވެ.

މީރާ ކަނެކްޓް ނުވަތަ އެމްއާރުޓީޖީއެސް މެދުވެރިކޮށް ދެއްކޭނޭކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓެކްސްތަކުގެ ތެރޭގައި މުދަލާއި ޙިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކްސް، ޖީއެސްޓީ، ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް، އަދި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް ބީޕީޓީއެވެ.
 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް