ހުކުރު 24 މެއި 2019
05 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 19
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ރައީސް ސޯލިހު

ރައީސް ސޯލިހު ވިލިނގިއްޔަށާއި ކޫއްޑޫ އަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި

  • ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ވިލިނގިލީ ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރައްވާނެ

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ 17:34 1,545

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙް - އޭއެފްޕީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގއ. ވިލިނގިއްޔަށާއި، އެ އަތޮޅު ކޫއްޑޫއަށް ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

ކޫއްޑޫ އިން ރައީސް ސޯލިހަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައި ވަނީ ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓުގެ އިސްވެރިންނާއި އެ ސަރަހައްދުގެ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ އެންމެ އިސްވެރިންނާއި، ކޫއްޑޫ މުވައްޒަފުންނެވެ.

އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށްޓަކައި ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ވެރިންނާއި، ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން ނިކުމެފައިވެއެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ މަސްވެރިންގެ "މަސްދޯނި އެކައުންޓް" އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ ގއ. ކޫއްޑޫގައެވެ. ކޫއްޑޫއަކީ އެއާޕޯޓާއި މަސްފެކްޓްރީ އާއި ސިޓީ ހޮޓާ ހިންގާ ރަށެކެވެ.

ރައީސް ސޯލިހުގެ އެ ދަތުރުފުޅުގައި ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ވިލިނގިލީ ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ވިލިނގިލީ މުވައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށް ފަހު ރައީސް ސޯލިހު މާލެ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

 

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން ތައާރަފުކުރާ ރައްޔިތުންގެ މަސްވެރިޔާ ކާޑަކީ ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭ އަދި ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ކާޑެކެވެ. މި ކާޑާ އެކު، މަސްކިރުވުމަށް ފަހު ދޯންޏަށް ލިބޭ ފައިސާ އާއި މަސްވެރިންނަށް ދޭ ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ބަލާލުމަށްޓަކައި، މޯބައިލް ޕޯޓަލް އެކްސަސްއެއް، ޚިދުމަތަށް ރަޖިސްޓްރީކުރާ ކޮންމެ ދޯންޏަކަށް ވެސް ބީއެމްއެލްއިން ދޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް