ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 20:08
2005 ގައި ދިއްލީގައި ދެވުނު ބޮން ގޮއްވުމުގެ ހާދިސާގެތެރެއިން
2005 ގައި ދިއްލީގައި ދެވުނު ބޮން ގޮއްވުމުގެ ހާދިސާގެތެރެއިން
ގޫގުލް
އިންޑިއާ
ދެހާސްފަހެއްގައި އިންޑިއާގައި ދެވުނު ބޮން ގޮއްވުމުގެ ހާދިސާތަކުގައި ހައްޔަރު ކުރެވުނު ތިން މީހުން ދޫކޮށްލައިފި
 
ކޯޓުން ބުނަނީ ތިން މީހުންގެ އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއް އޮތްކަމަށް ހެކި ދެއްކިފައި ނުވާކަމަށް

2005 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގައި ހިންގި ބޮން ގޮއްވުމުގެ ހާދިސާތަކާއި ގުޅިގެން ތުހުމަތު ކުރެވުނު ދެ މީހުން ދޫކޮށް، ދައުވާ ސާބިތުވި އެކަކު ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

ނިއު ދިއްލީގެ ޕަޓިއާލާ ހައުސް ކޯޓުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު މިނިވަންކުރި ތިންމީހުންނަކީ ތާރިގް އަހްމަދު ދާރްއާއި، މުހަންމަދު ހުސައިން ފަޒީލީއާއި މުހަންމަދު ރަފީގް ޝާހްއެވެ. ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގައި ބުނީ 2005 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ބޮން ގޮއްވުންތަކުގައި މިތިން މީހުންގެ އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއް އޮތްކަމަށް ހެކި ދެއްކިފައި ނުވާކަމަށެވެ.

2005 ވަނަ އަހަރު ނިއު ދިއްލީގައި ހިންގި ބޮން ގޮއްވާލުންތަކުގައި 80 މީހުން މަރުވެ 225 މީހަކު ޒަޚަމްވިއިރު، މިބޮންތައް ގޮއްވާލީ ހިންދޫން ފާހަގަކުރާ ދީވާލީއާ ދިމާކޮށެވެ. ހަމަލާތައް ދިންކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލާފައިވަނީ "އިސްލާމިކް އިންގިލާބް މަހާޒް" ނަމަކަށްކިޔާ ޖަމާއަތަކުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް