ހުކުރު 24 މެއި 2019
05 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 19
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - އެމްއެންއެސްއެލް

އާ ޝިޕިން ލައިނެއް އުފެއްދުން މުހިންމު: ޝަރީފް

  • އާ ޝިޕިން ލައިންގެ އިންވެސްޓްމެންޓް އަހަރު ދުވަހުން ކަވަރުކުރެވޭނެ

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް
Khadheejaibrah7

ކ. މާލެ 20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ 08:52 3,251

އެމްޕީއެލްގެ ބޯޑު މެންބަރު މުހައްމަދު ޝަރީފް (ސެންކޯ ޝަރީފް) - އޭއެފްޕީ

މޯލްޑިވިސް ނެޝަނަލް ޝިޕިން ލިމިޓެޑް (އެމްއެސްއެލް) ފުނޑުފުނޑު ވެގެން ދިޔައީ ރަނގަޅަށް މެނޭޖުނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގައި އާ ޝިޕިން ލައިނެއް އުފެއްދުން މުހިންމު ކަމަށް އެމްޕީއެލްގެ ބޯޑު މެންބަރު މުހައްމަދު ޝަރީފް (ސެންކޯ ޝަރީފް) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ނާސިރުގެ ދުވަސްވަރު އެމްއެސްއެލްއަކީ މި ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޝިޕިންގ ލައިން ކަމަށެވެ.

އެމްއެންސީއެލްގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ 1990 ވަނަ އަހަރު އެ ކުންފުނީގެ ދަރަނި ބޮޑުވެ ބޯޓްތައް ވިއްކަން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި 2000 ވަނަ އަހަރު އައިއިރު ބޯޓެއް ވިއްކާ ނިންމާފައި ވާކަމަށެވެ. ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވިއިރު، އެމްއެންސީއެލްގެ ދަރަނި އޮތީ 16.4 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާފައި ކަމަށާއި އެ ފައިސާ ދައްކައި ހަލާސްކުރީ ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ކަމަށް ޝަރީފު ވިދާޅުވި އެވެ. 

އޭނާ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ގޮތަށް ޝިޕިން ލައިނެއް ހެދުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށާއި، ޝިޕިން ލައިނެއް ހަދަންދާ ހަރަދު އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އަނބުރާ ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. މެރިޓައިމް ދާއިރާއިން ކިޔާވާފައި ތިބި މީހުން މިހާރު ވެސް އެބަތިބި ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން އެ މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ލިބިގެން ދާނެ ކަން ޝަރީފް ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް ނާސިރުގެ ވެރިކަމުގައި އުފެއްދި އެމްއެންސީއެލް 50 އަހަރަށް ވުރެން ދިގު މުއްދަތެއްގައި ކުންފުނި ހިންގާފައި ވާއިރު 90 ބޯޓް އޮތެވެ. ނަމަވެސް ކުންފުނި ބަނގުރޫޓް ވީއިރު އޮތީ ތިން ބޯޓްކަމަށް ޝަރީފު ވިދާޅުވި އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް