ހުކުރު 24 މެއި 2019
05 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 19
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ޒޯޔާގެ ގަލީ ބޯއީ ހަތަރު ދުވަހުން ދިލް ދަޅަކްނޭދޯ ވައްޓާލެވޭނެތަ؟

  • ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 72.45 ކްރޯޑް ރުޕީސް ވަނީ ލިބިފައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ 16:56 2,019

އާލިއާ ބަޓް އާއި ރަންވީރު ސިންގް - އޭއެފްޕީ

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި ޒޯޔާ އަޚްތަރު ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ ފިލްމް "ގަލީ ބޯއީ" އަށް ފިލްމް ރިލީޒް ކުރިތާ ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ. ރެކޯޑްތަކުން ދައްކާ ގޮތުން 2015  ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި އޭނާގެ ފިލްމް "ދިލް ދަޅަކްނޭ ދޯ" އަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ. 

އާލިއާ ބަޓް އާއި ރަންވީރު ސިންގް ލީޑް ރޯލު ކުޅެފައިވާ މި ފިލްމަށް އާދިއްތަ ދުވަހާ ހަމައަށް ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ވަނީ 72.45 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައެވެ.

ޓްރޭޑް އެނަލިސްޓް ތަރަން އާދާޝް ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްގައި ވަނީ މިއަދަދު ހޯމަ ދުވަހު 75 ކްރޯޑަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

"ގަލީ ބޯއީ" ރިލީޒް ކުރި ބުރާސްފަތި ދުވަހު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 19.40 ކްރޯޑް ރުޕީސްއެވެ. އަދި ހުކުރު ދުވަހު 13.10 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައިވާއިރު ހޮނިހިރު ދުވަހު ލިބިފައި ވަނީ 18.65 ކްރޯޑް ރުޕީސްއެވެ. އާދިއްތަ ދުވަހު މި ފިލްމަށް ލިބިފައި ވަނީ 21.30 ކްރޯޑް ރުޕީސްއެވެ.

މި ފިލްމަށް އިންޑިއާގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ވެސް ދަނީ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުންނެވެ.  

ޒޯޔާ އަޚްތަރު ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން ފިލްމް ރިލީޒްކުރި ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބފައިވާ ފިލްމަކީ "ޒިންދަގީ ނާ މިލޭނގީ ދޮބާރާ" އެވެ. މި ފިލްމް ރިލީޒްކުރި ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 90.27 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި "ދިލް ދަޅަކްނޭ ދޯ" އަށް ފިލްމް ރިލީޒް ކުރިތާ ފަސް ދުވަހު ތެރޭގައި ލިބިފައިވަނީ 76.88 ކްރޯޑް ރުޕީސްއެވެ.

"ގަލީ ބޯއީ"ގައި ދައްކުވައިދެނީ އިންޑިއާގެ ރަށްފުށުގެ ފަގީރު އާއިލާއެއްގެ ޒުވާނަކު ކާމިޔާބު ރެޕާއަކަށް ބަދަލުވެގެންދާގޮތެވެބާލިން ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި މި މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ޕްރިމިއާކޮށްގެން ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފު ވެސް އޮހުނު "ގަލީ ބޯއި"އަކީ އިންޑިއާގެ މަގުމަތިން އުފަންވި ކާމިޔާބު ދެ ރެޕުން ކަމަށްވާ ނައޭޒީ އާއި ޑިވައިންގެ ވާހަކައިން އިންސްޕަޔާވެގެން ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

މި ފިލްމްގައި ރަންވީރު އަދާކޮށްފައިވާ ރޯލަށް ހޮލީވުޑް އެކްޓަރ ވިލް ސްމިތު ވެސް ވަނީ ތައުރީފް ކޮށްފައެވެ. ވިލް އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ވީޑީއޯގައި ވަނީ ރަންވީރަށް މަރުހަބާ ކިޔާ، އެފިލްމްގައި އޭނާ އަދާކޮށްފައިވާ ރޯލު ވަރަށް ކަމުދާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

"ގަލީ ބޯއީ" ވަނީ އިންޑިއާގެ 3350 ސްކްރީނެއްގައި އަޅުވާފައެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައާ އެކު ޖުމްލަ 4101 ސްކްރީނެއްގައި ރިލީޒްކޮށްފައި ވެއެވެ. 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް