ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ކުޅިވަރު - ކްރިކެޓް

ރަައީސް ސޯލިހުގެ ބަސްފުޅުތަކުން ކްރިކެޓަށް ދިރުމެއް!

  • ދިވެހި ކްރިކެޓަރުންގެ ހުނަރު މިއަދު ފެނިގެން ހިނގައްޖެކަމަށް ވިދާޅުވި
  • އަވައްޓެރި ގައުމުތަކާއިއެކު ގިނަ މެޗުތަކެއް ރާއްޖޭގައި ކުޅެވޭނެ

މިއުނާ ހަސަން
@miuna_hassan

ކ. މާލެ 15 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހުކުރު 22:46 3,180

މިއަދުގެ މެޗުގައި ރައީސް ސޯލިހް ކުޅުއްވަނީ -

ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ބަސްފުޅުތަކުން ކްރިކެޓަށް ދިރުމެއް ލިބިގެން ގޮސްފި އެވެ. 

"މޯލްޑިވްސް އިންޑިއާ ކްރިކެޓް ސީރީޒް"ގެ ނަމުގައި ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީ އާއި އިންޑިއާ އެމްބަސީ އަދި ކްރިކެޓް ބޯޑް ގުޅިގެން އިންތިޒާމް ކުރި ކްރިކެޓް ސީރީޒްގައި މިއަދު ކުޅެވުނު ކްރިކެޓް މެޗު ނިންމާލުމަށްފަހު މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން  ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވީ މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ދިވެހި ކްރިކެޓަރުންގެ ހުނަރު ފެނިގެން ހިނގައްޖެކަމަށެވެ. އަދި މިއަދު ކުޅެވުނު މެޗުފަދަ ގިނަ މެޗުތަކެއް ކުޅެވިއްޖެނަމަ، އެފަދަ ޓްރެއިނިންގްއެއް ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބި އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ. 

ކްރިކެޓް ކުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އުފާވެރި ހަބަރެއް ދެއްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، އަވައްޓެރި ގައުމުތަކާއިއެކު ގިނަ މެޗުތަކެއް ރާއްޖޭގައި ކުޅެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. 

ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އަވައްޓެރި ގައުމުތަކަކީ ކްރިކެޓުގައި އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމުތަށް ކަމުގައިވާއިރު، އެގައުމުތަކާއިއެކު ރާއްޖޭގެ ޓީމުތަށް ގިނަ މެޗުތަކެއް ކުޅެވިއްޖެނަމަ އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެއް ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. 

ރާއްޖެއާއި އިންޑިޔާއާ ކުޅޭ އެކުވެރިކަމުގެ ކްރިކެޓް މެޗުގައި ރާއްޖޭގެ ޓީމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމު ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. މި މެޗަކީ އިންޑިޔާ މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ކްރިކެޓް ސީރީޒް 2019 ގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ކުޅެވުނު މެޗެކެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް