ބުރާސްފަތި 27 ޖޫން 2019
11 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 23
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:40
ކުޅިވަރު - ޓުައަރިޒމް މިނިސްޓްރީ

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ކްލަބުގެ އަހަރީ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

  • އަޒުމަކީ މޮޅުވުން އެކަންޏެއްނޫން، އަޒުމެއް އޮވެ މުބަރާތްތަކުގައި ވާދަކުރުން

މިއުނާ ހަސަން
miuna_hassan

ކ. މާލެ 12 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ 08:44 1,699

ެޖެނެރަލް އެނުއަލް މީޓިންގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ކްލަބުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވައިފިއެވެ.

އެ ކްލަބުގެ ދެވަނަ ދައުރުނިމި ތިންވަނަ ދައުރު ފެށުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންފައެވެ.

މި ޖަލްސާގައި ވަނީ  ޓޫރިޒަމް ކްލަބުގެ ގަވާއިދުތައް އަލުން ރިވިއުކޮށް އަލަށް އިތުރުވި މާއްދާތަކާއި، އިސްލާހު ގެނެވުނު މާއްދާތަށް ފާސްކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް މި ހަފްލާގައިވަނީ ތިންވަނަ ދައުރަށް ކްލަބުގެ ރައީސް، ނައިބް ރައީސް އަދި ޖެނެރަލް ސެކެއްޓަރީ އައްޔަން ކޮށްފައެވެ.  

ފާހަގަ ކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމަކީ، ކްލަބުގެ އިސްމަގާމުތަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ކަނބަލުންކަމެވެ.

މި ކްލަބްގެ ބޭނުމަކީ ވީހާވެސްގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ނެރުން ކަމަށާއި، މުބާރަތްތަކެއް ކުޅުންކަމަށެވެ. މިއީ ހުޅުވައިދެވޭ ފުރުސަތުތަކެއް ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޒުމަކީ މޮޅުވުން އެކަނި ނޫންކަމަށާއި، އަޒުމެއް އޮވެ މުބަރާތްތަކުގައި ވާދަކުރުން ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓާގެ ވާހަކަގުޅުގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ކްލަބަކީ އެހެން ކްލަބްތަކަށް ނަމޫނާ ދައްކުވައިދޭ ކުލަބަކަށް ވެގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. އެ ކްލަބް ވުޖޫދަށް އައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ރޯލެއް އަދާކުރީ މިނިސްޓްރީގެ މުއަޒަފުންގެ މަސައްކަތުން ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ފާހަގަ ކުރެއްވެވި އެވެ. 

މި ހަފްލާގައި ވަނީ އެކި ގޮތްގޮތުން ކްލަބަށް އެހީތެރިވެދީފައިވާ ބޭފުޅުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހަނދާނީ ސެޓްފިކެޓް ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް