އަންގާރަ 20 އޯގަސްޓު 2019
10 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 18
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:32
ލުއި ޚަބަރު - ޖެނިފާ ލޮރެންސް

ޖެނިފާ ލޮރެންސް އާއި ކޫކްމެރޮނީއާއި އެންގޭޖް ކުރި ކަމުގެ އަޑުތަކެއް ފެތުރެން ފަށައިފި

  • ޖެނިފާ ލޮރެންސްއާއި ކޫކް މެރޮނީ ކައިވެނި ކުރާނެ ވަކިތާރީހެއް އަދި އިއުލާންކޮށްފައި ނުވޭ
  • ޖެނިފާ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއާއި ދުރަށްދަނީ ޒުވާނުން ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ނެރުމަށް

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް
Khadheejaibrah7

ކ. މާލެ 10 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ 11:30 3,051

އެކްޓްރެސް ޖެނިފަ ލޮރެންސް - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އޮސްކާ އެވޯޑް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ޖެނިފާރ ލޮރެންސްއާއި މަޝްހޫރު އާޓް ގެލެރީ ޑައިރެކްޓަރ ކޫކް މެރޮނީއާއި އެންގޭޖް ކުރިކަމަށް އެމެރިކާގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

 

މަޝްހޫރު "ހަންގާމާ ހޭމްސް" އިން ވިދާޅީ އުމުރުން 28 އަހަރުގެ ޖެނިފާގެ އެންގޭޖްމެންޓްގެ އަޑުތައް ފެތުރެންފެށީ ހަފްތާ ބަންދުގައި މެރޮނީއާއި އެކު ނިއުޔޯކުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރަމުން ދިޔައިރު  ޖެނިފާ އެންގޭޖްމެންޓް ރިންގު އަޅައިގެން ހުރިތަން ފެނުނު ހިސާބުންނެވެ.

ލޮރެންސްއަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ އަގުބޮޑުކޮށް ފިލްމުކުޅޭ އަންހެން ތަރިންގެ ތެރެއިން އެއްފަންނާނެވެ. 2012 ވަނަ އަހަރު "ސިލްވަރ ލައިނިން ޕްލޭ ބުކް" ފިލްމުން ނޮމިނޭޓް ވެފައި ވެއެވެ. އެ ފިލްމުން އެއަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު އެކްޓްރެސްގެ މަގާމު އޭނައަށް ލިބިފައި ވެއެވެ.

މިދެމީހުން ކައިވެނި ކުރާނެ ވަކިތާރީހެއް އަދި އިއުލާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ. މި ދެމީހުން ދިމާވެފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ލޮރެންސްގެ ޒަމާޏްވީ ރަށްޓެއްސެއް ކަމަށްވާ ލައުރާ ސިމްސަމް އެ ދެމީހުން އެކަކު އަނެކަކަށް ތައާރަފް ކޮށްދިން ހިސާބުން ފެށިގެންނެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރު ރަޝިޔާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމު ރެޑް ފެބްރޯގައި ވެސް ހަރަކާތްތެރި ވެފައިއެވެ. މި ފިލްމު ރިލީސް ކުރުމުގެ ހަފްލާގައި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއާއި ދުރަށް ދާން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި ސިޔާސީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

ލޮރެންސްގެ މަގުސަދަކީ ޒުވާނުން ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މިންވަރު އިތުރު ކުރުމެވެ. އަދި އޭނާ އަކީ 2015 ވަނަ އަހަރު ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތައް މީހުން ލައްވާ  ކުޅުވުމުގައި އެކި މީހުންނަށް އެކި އަގު ދޭތީ  އެކަމާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދެއްކި ފުރަތަމަ މީހާއެވެ. އަދި 2018 ވަނަ އަހަރު އަންހެނުންގެ ހަމަހަމަކަމާއި ހައްގުތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން އަޑު އުފުލުމަށް ލޮސްއެންޖެލިސްގެ މަގުތަކުގައި މާރޗް މަހު ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ތަރިއެއްކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް