އަންގާރަ 20 އޯގަސްޓު 2019
10 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 18
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:32
ދުނިޔެ - އިންޑިއާގައި ރޭޕް އިތުރުވުން

އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގައި 5 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރުމަށް ފަހު މަރާލައިފި

  • އަންހެން ކުއްޖާ ވަގަށް ނެގީ، މަގުމަތީގައި ހަދާފައި ހުރި ކުޑަ ޖިފުޓި ގަނޑެއްގައި އެ ކުއްޖާގެ އާއިލާއާއި އެކު ނިދާފައި އޮއްވާ

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 9 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 08:35 2,462

ރޭޕްއާއި ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލަން އިންޑިއާގައި ކުރި މުޒާހަރާއެއްގެ ތެރެއިން - ސީ.އެން.އެން

އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގައި ފަސް އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެންކުއްޖަކު ވަގަށް ނެގުމަށް ފަހު، އެ ކުއްޖާ ރޭޕްކޮށް މަރާލައިފިއެވެ.

މުމްބާއީގެ މާހިމް ނެއިބަރހުޑުން އެ އަންހެން ކުއްޖާ ވަގަށް ނެގީ، މަގުމަތީގައި ހަދާފައި ހުރި ކުޑަ ޖިފުޓި ގަނޑެއްގައި އެ ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނާއި އާއިލާގެ ތިން ބެއިންނާއި އެކު ނިދާފައި އޮއްވައެވެ.

ސީއެންއެންއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން މުމްބާއީގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ވިކްރަމް ދެޝްމާނޭ ވިދާޅުވީ އެ ކުއްޖާ ގެއްލިގެން ރިޕޯޓު ކުރިތާ މާ ގިނައިރުތަކެއް ނުވަނީސް އެ ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ ކަމަށެވެ. އެ ކުއްޖާ މަރާލާފައި އެއްލާލާފައި އޮތީ ވަގަށް ނެގި ހިސާބު ކައިރީގައި ހުރި މަގެއްގެ މައްޗަށެވެ. އޮޓޮޕްސީއަކުން ވަނީ އެ ކުއްޖާ ރޭޕްކޮށްފައިވާ ކަން ކަށަވަރުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދޭޝްމާނޭ ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން މި ކަމުގައި ބައިވެރިވީ އެންމެ މީހަކު ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ގޮތުން މި ސަރަހައްދުގެ ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖް ބަލަމުންދާ މުމްބާއީގެ ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިންޑިއާގެ ނެޝަނަލް ކްރައިމް ރެކޯޑްސް ބިއުރޯއިން 2016 ވަނަ އަހަރު އާއްމު ކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 39000 ރޭޕްގެ މައްސަލަ ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ. އިންޑިއާގައި ކޮންމެ 13.5 މިނިޓެއްގެ ތެރޭގައި މީހަކު ރޭޕްގެ މައްސަލައެއް ރިޕޯޓު ކުރާ ކަމަށް ވެސް އެ ބިއުރޯއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް