އަންގާރަ 20 އޯގަސްޓު 2019
10 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 18
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:32
ކުޅިވަރު - ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

އައްޑޫގައި ބާއްވާ ފުޓްބޯލް ބޭސިކް ރެފްރީ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

  • ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
  • ބައިވެރިވަން އެދޭ ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ފަހު ތާރީހަކީ މިމަހުގެ 19

މިއުނާ ހަސަން
miuna_hassan

ކ. މާލެ 8 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހުކުރު 11:45 2,778

ފުޓްބޯލް ރެފްރީން - ގޫގުލް

ރާއްޖޭގައި ފުޓްބޯޅަ ރެފްރީން ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އައްޑޫގައި ބާއްވާ ފުޓްބޯޅަ ބޭސިކް ރެފްރީ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އަތޮޅުތެރެ އާއި މާލޭގައި ބޭއްވޭ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ރެފްރީން ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ސިލްސިލާ ކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގުރާމުގެ ދަށުން އައްޑޫގައި ބާއްވާ ކޯސް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މާރޗް މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ހަތް ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް އެފްއޭއެމްގެ އައްޑޫ އޮފީހުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ކޯހުގައި ބައިވެރިވަން އެދޭ ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ފަހު ތާރީހަކީ މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ރެފްރީން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ކޯހެއް މާރޗު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު މާލޭގައިވެސް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މި ކޯސް ކުރިޔަށްގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާރޗު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމު ހުށައަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެއެވެ.

މި ކޯހުގައި ރެފްރީން ތަމްރީނުކުރާނީ ތަޖުރިބާކާރު ދިވެހި ރެފްރީންކަމަށް އެފްއޭއްމުން ބުނެއެވެ. މ.ދިއްގަރު އަދި ލ.ފޮނަދޫގައި ހިންގާފައިވާ މި ކޯސްތަކުގެ ބޭނުމަކީ ޒުވާން ރެފްރީން އުފެއްދުން ކަމަށްވެސް އެފްއޭއެމުން ބުނެއެވެ.

އިތުރަށް މައުލުންމާތު ދެމުން އެފްއޭއެއްމުން ބުނީ މާލޭގައި އޮންނަ ކޯހުގައި 18 އަހަރާއި 25 އަހަރާ ދެމެދުގެ ބައިވެރިން އަތުން އެއްވެސް ފީއެއް ނުނަގާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް 25 އަހަރުން މަތީގެ ބޭފުޅުންނަށް ބައިވެރުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށާއި، އެ ބޭފުޅުން އަތުން 1500 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް