ހުކުރު 23 އޯގަސްޓު 2019
13 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 21
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ކުޅިވަރު - ރިޔާސީ ބަޔާން

ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރުންގެ ގޮތުގައި 200 މަޤާމް އަލަށް އިތުރު ކޮށްފި : ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ

  • ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރުންގެ ގޮތުގައި 200 މަގާމު
  • އޮލިމްޕިކް ސައިޒްގެ ސުވިމިން ޕޫލެއް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދަނީ

މިއުނާ ހަސަން
miuna_hassan

ކ. މާލެ 7 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:44 2,658

ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް. - މަޖިލިސް

ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރުންގެ ގޮތުގައި 200 މަގާމު ސިވިލް ސަރވިސް އޮނިގަނޑަށް އިތުރު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ، އިބްރާހިމް މުހަމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ ދަރުބާރު ގޭގައި މިއަދު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަމުންނެވެ. 

ރައީސް ވިދާޅުވީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތަކަށް ވާޞިލްވެވޭނެ އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ، ޙަރަކާތްތެރި ދިރިއުޅުމަކަށް އަހުލުވެރިވުން ކަމަށެވެ. 

ރައްޔިތުން ކަސްރަތަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި، ކޮންމެ ރަށެއްގައި ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރެއް ބެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، މިހާރުވަނީ 200 މަގާމު އަލަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އޮނިގަނޑަށް އިތުރު ކުރެވިފައެވެ.

ކުޅިވަރުތައް ތަރައްޤީކޮށް، ހަށިހެޔޮ ޒުވާން ޖީލެއް ބިނާ ކުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް ކަމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް ގައުމީ ކުޅިވަރުތަކަށް ދިރުން ގެނައުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަނަކަށް، އަހަރަކު މަދުވެގެން ފަސްލައްކަ ރުފިޔާ ދިނުމަށް ނިންމައި، މިހާރުވަނީ ހަމަޖެހިފައި ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ރައީސްގެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޤައުމީ ޓީމުތަކުގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންނަށް ދޭ އެލަވެންސް އެއްހަމަކޮށް ، ހުރިހާ ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް، އެލަވެންސް ދޭގޮތަށް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. 

މީގެ އިތުރުންވެސް ރައީސް ވިދާޅުވީ، މާލެ ސަރަހައްދުގައި އޮލިމްޕިކް ސައިޒްގެ ސުވިމިން ޕޫލެއް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރެވެމުންދާ ކަމަށެވެ. 18 މިލިއަން ރުފިޔާއިން ހަދާ މި ސުވިމިން ޕޫލްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަހަރުތެރޭގައި ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެެވެ. 

މި އީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ކުޅިވަރުގެ މައިދާންތަކުން، ރަންވަނަތަކަށް އުންމީދުކުރާ ޒުވާނުންނަށާއި، އަތޮޅުތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ ޒުވާނުންނަށް އުފާވެރި ހަބަރަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ.  

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް