އަންގާރަ 20 އޯގަސްޓު 2019
10 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 18
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:32
ކުޅިވަރު - ކޮޕާ ޑެލްރޭ

ކޮޕާ ޑެލްރޭ: ފުރަތަމަ ލެގުގައި ބާސާ އާއި ރެއާލްގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރުވެއްޖެ

  • ރެއާލް އަދި ބާސާގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރުވީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 7 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 09:08 1,460

ރެއާލްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ - ޓްވިޓަރ

ކޮޕާ ޑެލްރޭގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާސާ އާއި ރެއާލް ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ބާސާގެ ކޭމްޕް ނޯގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލް ކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދިޔައީ ރެއާލުންނެވެ. އެގޮތުން ހަވަނަ މިނެޓުގައި ރެއާލުން ވަނީ މެޗުގެ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު ކަރިމް ބެންޒެމާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކާމިޔާބުކުރީ ލޫކަސް ވަޒްކުއޭޒްއެވެ.

މި ލަނޑަށްފަހުވެސް ރެއާލްގެ ފަރާތުން ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ވަނީ ފެނިގެންގޮސްފައެވެ. ނަމަވެސް އެ ހަމަލާތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި އެޓީމަށް ހިފިފައެއް ނުވެއެވެ.

މި ހާފްގައި ބާސާގެ ފަރާތުން ވެސް ވަނީ ހަމަލާތަކެއް ފެނިގެންގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ވަނީ އެ ހަމަލާތަކުގެ ބޭނުން ހިފާ ރެއާލްގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށް އެޓީމުގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކޮށްފައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން ބާސާގެ މައްޗަށް ރެއާލް ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ބާސާއިން އެޓީމުގެ އެޓޭކްތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރިއެވެ. އެގޮތުން 57 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުން ވަނީ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ މެލްކޮމްއެވެ.

ބާސާއިން ވަނީ އެޓީމުގެ ތަރި ލިއޮނެލް މެސީ 63 ވަނަ މިނެޓުގައި ކުޅެން އަރުވާފައެވެ. އެގޮތުން މެސީ އެރުމަށް ފަހު، އޭނާ ވަނީ ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދުމަށް ބާސާއަށް އެހީތެރިވެދީފައެވެ.

މި ހާފްގައި ރެއާލްގެ ފަރާތުން މާގިނަ ހަމަލާތަކެއް ފެނިގެން ނުދިޔަ ނަމަވެސް އެޓީމުން ވަނީ ލިބޭ ބޯޅަތަކުގެ ބޭނުން ހިފާ ބާސާގެ ހާފަށް ބާރު ބޮޑުކޮށްފައެވެ.

ބާސާ އަދި ރެއާލް ބައްދަލުކުރާ ދެވަނަ ލެގުގެ މެޗު އޮންނާނީ މި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ރެއާލް ދަނޑުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް