ހުކުރު 23 އޯގަސްޓު 2019
13 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 21
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ދުނިޔެ - އިންޑިނޭޝިއާ

ބާލީގައި އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރަކާށް ހަމަލާދިން އިނގެރޭސި ފަތުރުވެރިޔަކު ޖަލަށް ލައިފި

  • އޭނާ ހުއްޓުވީ ވިސާ ހަމަވިތާ 5 މަސް ވީއިރުވެސް އިންޑޮނޭޝިއާގައި ހުރުމުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް
  • އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރަށް ހަމަލާ ދިނުމުން ޖަލަށްލީ ހަމަހަށް

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
IxmaealNaail

ކ. މާލެ 7 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 07:16 1,958

އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރަކަށް ހަމަލާދިން ފަތުރުވެރިޔާ އޯޖް-އީ ތަގައްދަސް - އޭއެފްޕީ

އިންޑިނޭޝިއާގެ ޓުއަރިސްޓް ރަށެއް ކަމަށްވާ ބާލީގައި އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރެއްގެ ގައިގައި ޖަހައި، މާރާމާރީ ހިންގި އިނގެރޭސި ފަތުރުވެރިޔަކު ހަ މަސްދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް އެ ޤައުމުގެ ކޯޓަކުން ނިންމައިފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި އޯޖް-އީ ތަގައްދަސް ނަމަކަށް ކިޔާ އަންހެން ފަތުރުވެރިޔާ އިމިގްރޭޝަން އޮފސަރު ދެކެ ރުޅިއައިސް އޭނާ އާއި މާރާމާރީ ހިންގާފައިވަނީ، އޭނާގެ ވިސާ ހަމަވުމަށްފަހުވެސް އެތައް މަހެއް ވަންދެން އިންޑޮނޭޝިއާގައި މަޑުކޮށްފައިވާތީ، އެކަމަށް ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ދައްކަން އެންގުމުން، އެކަމާއި ދެކޮޅު ހަދައި އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރާއި ޒުވާބުކުރަން ހުއްޓައި އޭނާ ފުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލައިޓް އޭނާ އާއި ނުލައި ފުރުމުންނެވެ.

ނިމިގެންދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ބާލީގެ ބައިނައަޤުވާމީ ވައިގެ ބަނދަރުގައި ހިނގި މި މާރާމާރީގެ ވީޑިއޯ އޭރު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ އާންމު ވެފައެވެ.

އުމުރުން 43 އަހަރުގެ މި ފަތުރުވެރިޔާ ވިސާ ހަމަވިފަހުން އިންޑޮނޭޝިއާގައި މަޑުކުރުން ދައްކަންޖެހޭ 4000 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށް ދެކޮޅުހަދައި، ހަޑިހުތުރު ބަހުން އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރާއި ޒުވާބުކުރާ މަންޒަރާއި، އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރަށް ހަމަލާދޭ މަންޒަރު ވީޑިއޯއިން ފެނެއެވެ. އޮފިޝަލުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެ ފަތުރުވެރިޔާ ޖުލައި މަހު ފުރަން ދިޔައިރު، އޭނާގެ ވިސާ ވަނީ އޭގެ 5 މަސްކުރިން ފެބްރުއަރީ މަހު ހަމަވެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު އޭނާ ޖަލަށް ލުމަށް ޑެންޕަސަރް ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓުން ހުކުމް ކުރުމުން އޭނާ ބުނެފައިވަނީ އެ ކޯޓަކީ އެއްފަރާތަށް ޖެހިފައިވާ ކޮރަޕްޓް ކޯޓެއް ކަމަށާއި، ފުލުހުން އޭނާއަށް އަނިޔާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ޑިސެމްބަރު މަހު ފެށި ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ތަގައްދަސް ވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުތަކަށް އިންކާރު ކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ނިންމައި ޙުކުމް ކޮށްފައިވާއިރު، ޙުކުމް ކުރުމަށް ބޭއްވި އަޑުއެހުމަށް ތަގައްދަސް ހާޒިރުކޮށްފައިވަނީ އޭނާ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް ކުރި އަމުރުތަކަށް ފިލައިގެން އުޅެނިކޮށް، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް ހައްޔަރުގައި ބަހައްޓައިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް