ހުކުރު 23 އޯގަސްޓު 2019
13 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 21
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ކުޅިވަރު - ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒް

ހަމޭސް ބޭނުންވަނީ ޔުވަންޓަސްއަށް ބަދަލުވާން

  • ހަމޭސްގެ އެއްބަސްވުން މި ސީޒަނަށްފަހު ހަމަވާނެ

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 6 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ 21:04 1,331

ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒް - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒް ބޭނުންވަނީ ޔުވަންޓަސްއަށް ބަދަލުވާން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ބަޔާންއަށް ހަމޭސް ކުޅެމުން އަންނައިރު، އެ އެއްބަސްވުން މި ސީޒަނަށްފަހު ހަމަވާނެއެވެ. އެގޮތުން ގިނަ ކްލަބްތަކުން އަންނަނީ ހަމޭސްއަށް ފާރަލަމުންނެވެ.

ނަމަވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ހަމޭސް ހޯދުމަށް ޔުވަންޓަސްއިން ބޭނުންވެއެވެ. އަދި އޭނާ ވެސް ބޭނުން ވަނީ ޔުވަންޓަސް އަށް ބަދަލުވާށެވެ.

ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ހަމޭސްގެ އެއްބަސްވުން އާކުރަން ބަޔާނުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ހަމޭސްގެ އެއްބަސްވުން ދާއިމީ ކުރަމުން ބޭނުންވާނަމަ ބަޔާނުން ރެއާލް އަށް 42 މިލިއަން ޔޫރޯ ދޭން ޖެހޭނެ އެވެ.

މީގެ ކުރިން ޕޯޓޯ އަދި ބެންފީކާ އަށް ވެސް ކުޅެފައިވާ ހަމޭސް ވަނީ އޭނާ ރެއާލްގައި ހޭދަކުރި ތިން ސީޒަނުގައި ކުޅުނު 111 މެޗުގައި 36 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އޭނާ ވަނީ އެޓީމާއެކު ލަލީގާ، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ދެ ފަހަރު، ޔުއެފާ ސުޕާ ކަޕް ދެ ފަހަރު އަދި ފީފާ ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕް ދެ ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ބަޔާން އަށް ކުޅުނު 53 މެޗުގައި 11 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ހަމޭސް ވަނީ ނިމިގެން ދިޔަ ސީޒަނުގައި އެ ޓީމާ އެކު ޖަރުމަން ބުންޑަސް ލީގާ ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ކޮލަމްބިއާގެ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު 67 މެޗުގައި 22 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ހަމޭސް ވަނީ އެޓީމާއެކު 2016 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ކޮޕާ އެމެރިކާގެ ތިންވަނަ ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް