ހުކުރު 23 އޯގަސްޓު 2019
13 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 21
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ހީނާ ޚާން ކޮމޯލިކާގެ ރޯލުން ވަކިވަނީތަ؟

  • ފަހެއް ނުވަތަ ހަ މަސް ދުވަހުގެ ބްރޭކަކަށް ދާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 5 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ 20:06 3,331

ހީނާ ޚާން - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދައްކަމުންދާ ޑްރާމާ ސީރިއަލް "ކަސައުޓީ ޒިންދަގީކީ" ގައި ކޮމޯލިކާގެ ރޯލު ކުޅެމުންދާ ހީނާ ޚާން ދުވަސް ކޮޅަކަށް އެޑްރާމާ އިން ނުފެންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ.

ހީނާ މި ޝޯ އިން ވަކިވި ކަމަށް މީޑިއާގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން "ބޮމްބޭ ޓައިމްސް" އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ހީނާ ބުނެފައި ވަނީ އޭނާ އެ ޝޯ ހުއްޓާ ނުލާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ފަހެއް ނޫނީ ހަމަސް ދުވަހުގެ ބްރޭކަކަށް ދާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހީނާ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވީ ނަމަވެސް އެ ފިލްމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ހީނާ ބުނެފައި ވަނީ މި ޝޯ އުފައްދާ ފަރާތާއި އޭނާގެ ނިންމުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ޝޯއަށް ބޭނުންޖެހިއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

 "ކަސައުޓީ ޒިންދަގީކީ" އަކީ ހީނާ ފެނިގެންދާ ދެވަނަ ޓީވީ ސީރިއަލްއެވެ. ހީނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅެފައިވަނީ ސްޓާ ޕަލްސް އިން ދެއްކި "ޔޭ ރިޝްތާ ކިޔާ ކެހެލާތާހޭ" އިންނެވެ. އެ ސީރީޒްގެ ލީޑްރޯލް ހީނާ ވަނީ އަށް އަހަރު ވަންދެން ކުޅެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހީނާ ވަނީ "ބިގް ބޮސް 11" އަދި "ޚަތްރޯންކޭ ކިލާޅީ 8" ގައި ވެސް ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected]raajje.mv އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް