ހުކުރު 23 އޯގަސްޓު 2019
13 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 21
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

އޭކް ލަޅްކީ ކޮ ދޭކާތޮ އޭސާ ލަގާ: ދެ ދުވަހުން 8 ކްރޯޑް

  • މި ފިލްމަށް ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 7.95 ކްރޯޑް ރުޕީސް

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 3 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ 23:02 2,094

އޭކް ލަޅްކީ ކޮ ދޭކާތޮ އޭސާ ލަގާގެ ޕޯސްޓަރު - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި "އޭކް ލަޅްކީކޮ ދެކާތޮ އެއިސާ ލަގާ" އަށް ފުރަމަ ދުވަހާއި އަޅާބަލާއި ދެވަނަ ދުވަހު ލިބުނު އާމްދަނީ 40 އިންސައްތަ އިތުރު ވެއްޖެއެވެ.

މި ފިލްމު ރިލީޒް ކުރި ދުވަހު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 3.30 ކްރޯޑް ރުޕީސްއެވެ. ނަމަވެސް ހޮނިހިރު ދުވަހު މި ފިލްމަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 4.65 ކްރޯޑް ރުޕީސްއެވެ. އެހެން ކަމުން މިހާތަނަށް މި ފިލްމަށް ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 7.95 ކްރޯޑް ރުޕީސްއެވެ.

އަނިލް ކަޕޫރާއި، ސޯނަމް ކަޕޫރާއި، ރާޖް ކުމާރު ރާއޯ އަދި ޖޫހީ ޗާވްލާ ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ މިފިލްމަށް ބެލުން ތެރިންގެ ފަރާތުން ދަނީ ރަނގަޅު ތަރުޙީބެއް ލިބެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް