raajjemv logo
ދިވެހި ފިލްމް
ޓެޑްރީގެ ދެ ވަނަ ފިލްމް "ލަސްވިޔަސް"ގެ ޓީޒާ އާންމު ކޮށްފި
 
ޓީޒާއިން ފެނިގެންދަނީ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ނިއުމާ މުހައްމަދުގެ ދަރިފުޅު
ޖުމާނާ ތައުފީގު
2,756
15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:56
ކ. މާލެ
ލަސްވިޔަސް"ގެ ޓީޒާ އާންމު ކުރުން"
ޔޫޓިއުބް

އެޓާނަލް ޕިކްޗާރސްގެ ފިލްމް "ލަސްވިޔަސް"ގެ ޓީޒާ އާންމު ކޮށްފިއެވެ.

 

މަޝްހޫރު ފިލްމް ޑައިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ނިޔާޒް (ޓެޑްރީ)ގެ މި ފިލްމަކީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ސްކްރީން ޕްލޭއެއް ކަމަށް ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އޭނާ ބުންނެވެ.

 

ފަންސާސް ހަތް ސިކުންތުގެ މި ޓީޒާއިން ފެނިގެންދަނީ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ނިއުމާ މުހައްމަދުގެ ދަރިފުޅު ޒޯޔާ ހަސަން އިބްރާހިމްއެވެ.

 

މި ފިލްމުގެ ސްޓޯރީއާ ބެހޭ ގޮތުން ޓެޑްރީ އަދި އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައިނުވި ނަމަވެސް ޓީޒާ ބަލާ މީހުނަށް ޒޯޔާ ފެނިގެންދަނީ ހުޑެއް އަޅައި، ރަތް ކުލައިގެ ޖެކެޓެއް ލައިގެން ގޮނޑިއެއްގައި އިށީންދެ އިންނަ މަންޒަރެވެ. 

 

ޓީޒާއިން ފެންނަ އިރު ޒޯޔާގެ ބޯ ވެސް ވަނީ ބާލާފައެވެ.

 

ފެންނަ ފެނުމަށް މިއީ ބިރުވެރި ފިލްމެއް ކަމަށް ބައެއް މީހުން ސިފަ ކުރާއިރު އަނެއް ބަޔަކު ބުނަމުން ދަނީ ޒޯޔާއަކީ މި ފިލްމްގައި އޭލިއަންއެއް ކަމަށެވެ.

 

އާ މޫނުތަކެއް ފެނިގެންދާނެ މި ފިލްމްގައި ދެލަވަ ހިމެނޭނެ ކަމަށް ޓެޑް ބުންޏެވެ. އަދި މިފިލް ރަސްމީކޮށް ލޯންޗް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މާރޗް މަހުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. މިއީ ދިވެހި ފިލްމް "ދެރިޔާ" އިން ބޮޑު އިންގިލާބީ ބަދަލެއް ގެނައި ޓެޑްރީގެ ދެ ވަނަ ފީޗާ ފިލްމެވެ. "ދެރިޔާ" އަށް ފަހު މިހާތަނަށް ޓެޑްރީ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް އޭނާ ޕްރޮޑިއުސްކޮށް މަހްދީ އަހްމަދު ޑައިރެކްޓްކުރި "އަމާނާތް" ވެސް ވަނީ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް