ހުކުރު 23 އޯގަސްޓު 2019
13 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 21
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ވިޔަފާރި - ލިލީ ޕްރޮމޯޝަން

ލިލީގެ ފަރާތުން އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސްގެ ފްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

  • ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ ދެ މަހުގެ މައްދަތަށް
  • ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ވިއްކަމުންދާނީ އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސްގެ ޗިކަން ކަރީ ފްލޭވާ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 1 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހުކުރު 17:22 2,946

އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސް - އައި ޝަޓާ ފޮޓޯސް

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަންގެ ފަރާތުން އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސްގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ޖެނުއަރީ 31 ވަނަ ދުވަހު ފަށާފައިވާއިރު ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ ދެ މަހުގެ މައްދަތަށެވެ. ލިލީ އިން ބުނީ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ވިއްކަމުންދާނީ އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސްގެ ޗިކަން ކަރީ ފްލޭވާ ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އިންޑޯމީގެ ހަތަރު ޕެކެޓް ނޫޑުލްސް ގަތުމުން އެއް ޕެކެޓް ހިލޭ ލިބިގެންދާނެއެވެ. އަދި ކޭހެއް ގަންނަކަމުގައިވާނަމަ ކޮންމެ ކޭހަކުން 20 ޕަސަންޓް ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ލިލީގެ އޮޕަރޭޝަންސް މޭނެޖަރު މުހައްމަދު ތަސްލީމް ވިދާޅުވީ އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސްގައި އެއްވެސް ޕްރޮޒަވޭޓިވްއެއް އެކުލެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި އެ ނޫޑުލީހަކީ ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ނޫޑުލީހެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިކަހަލަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށާފައިވަނީ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ސިއްހަތު ރަނގަޅު ނޫޑުލްސް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކަސްޓަމަރުންގެ ބޮޑު ޑިމާންޑެއް މިހާރު ވެސް ލިބިފައިވާ މި ނޫޑުލީހަކީ ހައްޓަށް ފަސޭހަ ނޫޑުލީހެއް ކަމަށް ލިލީ އިން ބުނެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް