އަންގާރަ 25 ޖޫން 2019
09 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 21
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ވިޔަފާރި - އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް

މޮބައިލް އެޕާއެކު އެލައިޑްގެ ޚިދުމަތްތައް ތިމާވެއްޓާ ރަހުމަތްތެރި ކޮށްފި

  • އެލައިޑްގެ އަމާޒަކީ އެކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތައް ކަރުދާހާ ނުލާ އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 31 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 09:14 2,822

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ މޮބައިލް އެޕް ޕޯސްޓަރު - ގޫގުލް

އެލައިޑްގެ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އަޕްރޭޑްކޮށް، ޚިދުމަތްތައް ތިމާވެއްޓާ ރަހުމަތްތެރިކޮށްފި އެވެ. 

އެލައިޑްގެ 34 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އާ އެޕް ތައާރަފުކޮށްފައި ވާއިރު އެލައިޑްގެ އަމާޒަކީ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ވެސް ކަރުދާހާ ނުލާ އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް، އެޕް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

މޮބައިލް އެޕް ބޭނުންކޮށްގެން، ކަސްޓަމަރުން ނަގާފައިވާ ޕޮލިސާތަކާއި ބެލެންސްގެ ތަފްސީލް ބެލުމުގެ އިތުރުން، އިސްލާމިކް އިންޝުއަރެންސް އަދި އަޔާދީތަކާފުލް ސްކީމްތައް ނެގުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންޝުއަރެންސް އެޕަކުން ހައްޖު އަދި އުމްރާ ތަކަފުލް ޕްލޭންތައް ނެގުމުގެ ފުރުސަތު އެލައިޑުން ހުޅުވާލާފައިވާއިރު އެޕް މެދުވެރިކޮށް ހިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަވެގެންދާނެ ކަމަށް އެލައިޑުން ބުނެ އެވެ. 

އެލައިޑްގެ ބްރޭންޑް އެމްބަސަޑަރަކަށް، އެ ކުންފުނީގެ އިސްތިހާރުތަކުން ފެންނަ ކުޑަކުއްޖާ، ނަހުޒާން އަހްމަދު ހުސެއިން (ނަހޫ) ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ. އެލައިޑުން ވަނީ ނަހުޒާންގެ ތައުލީމީ ހަރަދުތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަމުގެ އިތުރުން އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. ނަހޫއަށް ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރުކަން ހަވާލު ކޮށްދެއްވީ އެލައިޑުގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ އަހުމަދު އަމީލް އަދި މިހާރު މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ޝަފާޒުއެވެ. އެ ލިޔުމާ ހަވާލުވީ ނަހޫގެ ބައްޕަ އާއި މަންމައެވެ.

ނަހޫ އާންމުންގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދީ އެލައިޑުން މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރ ނަގައި އޭގައި ދެއްކި އިޝްތިހާރުތަކުންނެވެ. އެ އިޝްތިހާރުތަކުގައި ނަހޫ ދެއްކި ކުޅަދާނަކަމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ބައެއްގެ ލޯތްބާއި މަގުބޫލްކަން އޭނާ ހޯދިއެވެ.

ވ. ކެޔޮދޫ ސްކޫލުގައި ކިޔަވަމުންގެންދާ ނަހޫ އެލައިޑްއާއެކު މަސައްކަތްކުރާތާ ވަނީ ދެ އަހަރުވެފައެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި ކުޑަ ކުއްޖަކަށް އެމްބަސިޑަރުކަންދިން ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް