އާދީއްތަ 21 ޖުލައި 2019
07 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 18
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ލުއި ޚަބަރު - ކާބިލް

"ކާބިލް" ގެ ކާމިޔާބީއާ ގުޅިގެން ޔާމީ ގޯތަމްގެ އާއިލާއިން ޕާޓީއެއް ބާއްވަނީ

  • ޔާމީ މިހާރު ތައްޔާރުވަމުން އަންނަނީ "ސަރުކާރު 3"ގެ މަންޒަރުތައް ނެގުމަށް

ސަހުބާން ފަހުމީ
sahubaan

ކ. މާލެ 14 ފެބުރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 15:35 2,048

ރިތިކް އަދި ޔާމީ - ގޫގުލް

ލޯފަން ދެ މީހެއްގެ ލޯބީގެ ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ކާބިލް" ފިލްމުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މި ފިލްމުގެ އަންހެން ބަތަލާގެ އާއިލާއިން ޕާޓީއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ޔާމީ ނުވަތަ ބެލުންތެރިންގެ ނަމުން ނަމަ ސުޕްރިޔާގެ އާއިލާއިން މި ޕާޓީ ބޭއްވުމަށް މެދުވެރިވި މައިގަނޑު ސަބަބަކަށް ވެފައިވަނީ މި ފިލްމުގައި އޭނާ ކޮށްފައިވާ ބުރަ މަސައްކަތްތަކާއި ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ބޮކްސް އޮފީހުގައި 118.2 ކްރޯޑް ރުޕީސްއާއެކު ދެވަނައިގައި ވާ "ކާބިލް" އަކީ ސަންޖޭ ގުޕްތާ ޑައިރެކްޓްކޮށް ރަކޭޝް ރޯކްޝަން ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައިވާ، ބެލުންތެރިންގެ ހިތްތައް ކަތިލާ ފަދަ ރީތި ލޯބީގެ ފިލްމެކެވެ.

ފިލްމުގެ ބަތަލާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ ފިލްމީ ތަރި ރިތިކް ރޯޝަން ފެނިގެންދާ މި ފިލްމު ރިލީޒްކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

"ބަދްލާޕޫރު" އަދި "ސަނަމް ރޭ" ފަދަ ހިތްގައިމު ފިލްމުތަކުން ބެލުންތެރިންނަށް ފެނިގެންގޮސްފައިވާ ޔާމީ މިހާރު ތައްޔާރުވަމުންދަނީ އޭނާގެ ދެން އަންނަން އޮތް ފިލްމުކަމުގައިވާ "ސަރްކާރް 3"ގެ ޝޫޓިންތައް ފެށުމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޝޫޓިންތައް ފެށުމުގެ ކުރިން ޗަންދިގަރްގައި ވާ އޭނާގެ އާއިލާގެ މެންބަރުންނާއި ގާތްތިމާގެ މީހުން އަދި އެކުވެރިންނާ އެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލަން އޭނާ ބޭނުންވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް