ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ދުނިޔެ - މަސާޒޯ ނޮނާކާ

އެންމެ މުސްކުޅި މިހާގެ ރިކޯޑް އޮތް މަސާޒޯ މަރުވެއްޖެ

  • މަސާޒޯ މަރުވިއިރު އުމުރަކީ 113
  • ގިނިސްގެ ރިކޯޑްތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އެންމެ މުސްކުޅި އުމުރުގައި މަރުވެފައިވަނީ ފްރާންސްގެ އަންހެނެއް ކަމަށްވާ ޖިއޭން ލުއީސް ކެލްމެންޓް

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
IxmaealNaail

ކ. މާލެ 22 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ 13:58 1,975

ގިނިސް ވޯލްޑް ރިކޯޑްސްއިން މަސާޒޯ އާއި ރިކޯޑް ލިބުނު ކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރަނީ - ސަން

ނިމިގެންދިޔަ އަހަރާއި ހަމައަށް ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ މުސްކުޅި މީހާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ގިނިސް ވޯލްޑް ރިކޯޑްސްއިން 'އެންމެ މުސްކުޅި މިހާގެ ރިކޯޑް' ދީފައިވާ ޖަޕާނުގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ މަސާޒޯ ނޮނާކާ މަރުވެއްޖެއެވެ.

މަސާޒޯ މަރުވިއިރު އޭނާގެ އުމުރަކީ 113 އަހަރެވެ.

މަސާޒޯގެ ކާފަދަރިއެއް ކަމަށްވާ ޔޫކޯ އާއި ހަވާލާދީ، އޭއެފްޕީ އާއި އޭޕީގައި ބުނެފައިވަނީ މަސާޒޯ މަރުވެފައިވަނި އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު އޭނާ ނިދާފައި އޮއްވާ ކަމަށެވެ. އޭނާގެ މަރަކީ ޤުދުރަތީ މަރެއް ކަމަށާއި، މަރުވުމާއި ހަމައަށްވެސް އާންމު ގޮތެއްގައި ސިއްޙަތު ރަނގަޅު ކަމަށް ޔޫކޯ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މަސާޒޯ މަރުވެފައިވަނީ ޖަޕާނުގެ މައި ރަށް ކަމަށްވާ ހޮކައިޑޯގެ ޓޮކާޗީ ސަބްޕްރީފެކްޗަރގެ އަޝޮރޯ އަވަށުގައި ހުންނަ އޭނާގެ އައިލާއަށް ނިސްބަތްވާ ޓުއަރިސްޓް އިން އެއްގައެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި މަސާޒޯގެ އާއިލާ ދިރިއުޅެނީވެސް ވޭތުވެދިޔަ 4 ޖީލުގައިވެސް އެ އާއިލާއިން ހިންގި މި އިންގައެވެ.

1905 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު އުފަންވި މަސާޒޯ، އޭނާގެ މައިންބަފައި މަރުވުމަށްފަހު މުސްކުޅި އުމުރާއި ހަމައަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އާއިލީ އެ އިން ހިންގުމުގައެވެ. އޭނާ އެ މަސައްކަތަކުން ރިޓަޔަރ ވުމުން، އެތަން މިހާރު ހިންގަނީ އޭނާގެ ކަފަދަރިފުޅު ޔޫކޯއެވެ.

މަސާޒޯ ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ 1931 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެ ކައިވެންޏަށް 5 ކުދިން ލިބިފައިވެއެވެ. މަސާޒޯއަށް ވުރެ މާކުރިން އޭނަގެ އަންހެނުންނާއި، 3 ކުދިން ވަނީ މުސްކުޅިވެ، މަރުވެފައެވެ.

"މިއީ އާއިލާއަށް ލިބުނު ބޮޑު ހިތާމައެއް. ހޮނިހިރު ދުވަހުވެސް ކާފަގެ ހާލު ރަނގަޅު"، ޔޫކޯ ބުނެފައިވެއެވެ.

ޔޫކޯ ބުނީ ރިޓަޔަރމަންޓަށްފަހު ހޭދަކުރި ދުވަސްތަކުގައި އެންމެ ޝައުޤުވެރިކަމާއިއެކު މަސާޒޯ ކުރި ކަމަކީ ސޫމޯ ރެސްލިންގ ބެލުން ކަމަށެވެ.

ގިނިސް ވޯލްޑް ރިކޯޑްސްއިން އެންމެ މުސްކުޅި މީހާގެ ރިކޯޑް މަސާޒޯއަށް ދީފައިވަނީ، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު އޭރު އެ ރިކޯޑް އޮތް ސްޕެއިންގެ ފްރޭންސިސްކޯ ނޫނޭޒް އޮލިވެރާ މަރުވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އޮލިވޭރާ ފްރޭންސިސްކޯ މަރުވިއިރު އޭނާގެ އުމުރަކީވެސް 113 އަހަރެވެ.

ޖަޕާނަކީ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ދިރިތިބޭ އުމުރު އެންމެ ދޮށި އެއް ޤައުމެވެ. އަދި މިހާތަނަށް އެންމެ މުސްކުޅި މީހުންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ގިނަ މީހުންނަކީވެސް ޖަޕާނުގެ ރައްޔިތުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެންމެ މުސްކުޅި މިހާގެ ރިކޯޑް ލިބިފައިވަނިކޮށް، 2013 ވަނަ އަހަރު އުމުރުން 116 އަހަރުގައި މަރުވި ޖިރޯއެމަން ކިމޫރާވެސް ހިމެނެއެވެ.

ޖިއޭން ލުއީސް ކެލްމެންޓް ޒުވާން އިރާއި މަރުވުމުގެ އަހަރެއް ކުރި: އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ އުމުރުން 122 އަހަރުގައި

ފަހުގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ދުނިޔޭގައި ހުރި ކަމަށް ގިނިސް ވޯލްޑް ރިކޯޑްސްއިން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ފްރާންސްގެ އަންހެނެއް ކަމަށްވާ ޖިއޭން ލުއީސް ކެލްމެންޓެވެ. އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ 1997 ވަނަ އަހަރު، އުމުރުން 122 އަހަރުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް