ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ދުނިޔެ - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާނަން: ސެނެޓަރު ކަމާލާ ހެރިސް

  • މިހާތަނަށް ޑިމޮކްރެޓިކް ޓިކެޓަށް ވާދަކުރައްވާނެ ކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ ހަމެއެކަނި ހެރިސް
  • ކުރިން އެ ކަމަނާއަކީ ކެލިފޯނިއާގެ އެޓަރނީ ގެނެރަލް

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 22 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ 08:38 1,823

ސެނެޓަރު ކަމާލާ ހެރިސް - ސަން

ސެނެޓަރު ކަމާލާ ހެރިސް 2020 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރައްވާނެ ކަން އިއުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ކުރިން ކެލިފޯނިއާގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްކަންވެސް ކުރައްވައިފައިވާ ހެރިސް، "ގުޑް މޯރނިންގ އެމެރިކާ" ޝޯގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ ރައީސްކަމަށް އާދެވިއްޖެ ނަމަ އެމެރިކާގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އަޑުއައްސަވާނެ ކަމަށެވެ.

ކެމްޕެއިން ލޯންޗުކުރި ވީޑިއޯގައި ހެރިސް ވިދާޅުވީ އެ ކަމަނާ ވިދާޅުވީ އިންސާފާއި، ހަމަހަމަކަން އަދި ހަރުދަނާކަމަށް ވަކާލާތުކުރައްވުމުގައި ދެމިހުންނަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ އެމެރިކާގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާ ހަމަތަކެއް ކަމަށް ވެސް ހެރިސްގެ ވީޑިއޯގައި އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހެރިސްގެ ކެމްފެއިން ލޯންޗުކޮށްފައި ވަނީ އެމެރިކާގައި ނަސްލުގެ ހަމަހަމަކަމަށް ގޮވާލި މާޓިން ލޫތަރ ކިންގްގެ 90 ވަނަ އުފަން ދުވަހާއި ދިމާކޮށެވެ.

މިހާތަނަށް ޑިމޮކްރަޓިކް ޓިކެޓަށް ވާދަކުރައްވާނެ ކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާނު ކުރައްވާފައިވަނީ ހަމެއެކަނި ހެރިސްއެވެ. ނަމަވެސް ކުރިން ޓިކެޓަށް ވާދަކޮށް ނާކަމިޔާބުވެފައިވާ ބަރނީ ސޭންޑަރޒް އާއި ސެނެޓުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އެލިޒަބަތް ވޮރެން ވާދަކުރައްވަން އުޅުއްވާ ކަމުގެ އަޑު ވަނީ ފެތުރިފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމަށް ހެރިސް ވަޑައިގެންފި ނަމަ އެކަމަނާ ވެގެން ދާނީ އެމެރިކާގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އަންހެން ރައީސް އަދި ކަޅު ނަސްލުގެ ދެވަނަ ބޭފުޅާއަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް