ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ދުނިޔެ - ޗައިނާގެ އާބާދީ

60 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗައިނާގެ ދަރިމައިވާ ރޭޓް ދަށަށް

  • މިއީ 1961 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ދަރިމައިވާ ރޭޓް ދަށަށް ދިޔަ ފަހަރު

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 22 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ 08:10 1,739

ޗައިނާގެ ޝަންހާއީ - ސަން

ފާއިތުވި 60 އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ދުނިޔޭގެ އެންމެ އާބަދީ ބޮޑު ގައުމު ކަމުގައިވާ ޗައިނާގެ ދަރިމައިވާ ރޭޓް ދަށަށް ހިނގައްޖެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ޗައިނާގައި 15.2 މިލިއަން ކުދިން ވިހާފައިވާ އިރު، އެ ގައުމުގެ ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްއިން ބުނެފައި ވަނީ، މިއީ 2017 ވަނަ އަހަރަށް ވުރެން ދެ މިލިއަން މަދު އަދަދެކެވެ. މިއީ 1961 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން އެ ގައުމުގެ ދަރިމައިވާ ރޭޓް ދަށަށް ދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ޗައިނާގެ އާބާދީ ދަށްވެފައި ވަނީ، މުސްކުޅި އާބާދީގެ ނިސްބަތް ކުޑަކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން އެ ގައުމުގެ މައްސަލަ ބޮޑު "ވަން-ޗައިލްޑް ޕޮލިސީ" (ކޮންމެ އާއިލާއެއްގައި އެއްމެ ކުއްޖެއް ހުންނަ ސިޔާސަތު) އުވާލިތާ ތިން އަހަރު ވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

ޗައިނާގެ އިގްތިސާދުގެ ދުވެލި މަޑުޖެހިފައިވާ ދުވަސްވަރެއްގައި އެ ގައުމުގެ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ދަރިމައިވާ ރޭޓް ދަށަށް ދިޔުމާ ގުޅިގެން، އެ ގައުމުގެ އިގްތިސާދަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެ ކަމަށް މާހިރުން ލަފާކުރެއެވެ. ދަރިމައިވާ ރޭޓް ދަށްވުމާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭ އާބާދީ ކުޑަވެ، މުސްކުޅި އާބާދީއަށް ކުރަންޖެހޭ ހަރަދުތައް ގިނަވާނެ ކަމަށް ވެސް މާހިރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ދިރިއުޅުމުގެ އަގުތަށް، ހާއްސަކޮށް ކުދިންގެ ތައުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތަށް ކުރަން ޖެހޭ ހަރަދުތައް ބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން ގިނަ އާއިލާތަކުން އެއް ދަރިއަށް ވުރެ އިތުރަށް ދަރިން ހޯދަން ބޭނުންނުވާނެ  ކަމަށް މީގެ ކުރިން މާހިރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ދަރިމައިވުމުގެ ރޭޓް ދަށްވުމާ ގުޅިގެން ޗައިނާގައި 1970 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އައިސް ތަންފީޒު ކުރަމުން އައި "ވަން-ޗައިލްޑް ޕޮލިސީ" އުވާލާފައި ވަނީ ވަގުތު ފާއިތު ވީ ފަހުންތޯ ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފައެވެ.

ދަރިމައިވާ ރޭޓް ދަށަށް ދިޔަ ނަމަވެސް، ޗައިނާގެ އާބާދީއަށް ވަނީ 5.3 މިލިއަން މީހުން އިތުރުވެފައެވެ. މިހާރު އެ ގައުމުގެ އާބާދީދީއަކީ 1.395 ބިލިއަންއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް