ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ދުނިޔެ - އިސްރާއީލް

އިސްރާއީލުގެ އާ އެއާޕޯޓް އުރުދުންގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގު ކައިރީގައި

  • އެއަރޕޯޓް ފުރަތަމަ ބޭނުންކުރާނީ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކަށް

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ 23:25 2,488

އެއަރޕޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވާ ދެއްވީ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ - ސަން

އިސްރާއީލުން އުރުދުންގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގާއި މަދު ކިލޯމީޓަރުތަކެއްގެ ދުރުމިނުގައި އެ ގައުމުގެ އާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ހޯމަ ދުވަހު ހުޅުވައިފިއެވެ.

އެއަރޕޯޓް ހުޅުވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުން ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫވަނީ ފުރަތަމަ ފްލައިޓްގައި އެ އެއަރޕޯޓަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.

ފްލައިޓް ޖެއްސުމާއެކު ކޮކްޕިޓުން ލައުޑް ސްޕީކަރ ނެރުއްވައި ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވީ" މިއީ ރާމޮން އެއަރޕޯޓް މިއީ އަރީކާ 683 އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ވަރަށް އުފާވެފައި" ކަމަށެވެ.

އާ އެއަރޕޯޓަށް ނަންދީފައިވަނީ ޖައްވީ އުޅަނދު ކޮލަމްބިއާ ވެއްޓުނު ހާދިސާގައި މަރުވި އިސްރާއީލުގެ އެސްޓްރޮނޯޓް އިލަން ރާމޮންގެ ނަމުންނެވެ. އޭނާއަކީ އިސްރާއީލުގެ ފުރަތަމަ އެސްޓްރޮނޯޓެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ މި އެއަރޕޯޓް ބޭނުންކުރެވޭނީ އިސްރާއީލްގެ ދެ އެއަރލަންކަމަށްވާ އަރީކާއާއި އިސްރާއެއަރގެ ދަތުރުތަކަށް އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކަށެވެ.

އޭގެ ފަހުން ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުން ޖަމްބޯ ޖެޓް ޖެއްސުމާއި ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ތެލްއަވީވްގައި އޮންނަ ބެން ގޫރިއޮން އެއަރޕޯޓްގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް