ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ދުނިޔެ - މެދުއިރުމަތީގެ މައްސަލަ

ރެފިއުޖީންނާއި ބެހޭ އިދާރާއިން އިރުމަތީ ގުދުސްގައި ހިންގާ ސްކޫލެއް އިސްރާއީލުން ބަންްދުކުރަނީ

  • އިސްރާއީލަކީ 1946 ވަނަ އަހަރުގެ ރެފިއުޖީންނާއި ބެހޭ މުއާހަދާގެ ބައިވެރިއެއް

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 20 ޖެނުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ 20:55 2,106

ޔޫއެންއާރުޑަބްލިއުއޭއިން އިރުމަތީ ގުދުސްގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްތަކުގައި ހަތް ސްކޫލެއް ހިންގާ - ސަން

ފަލަސްތީނުގެ ރެފިއުޖީންނާއިބެހޭ އދގެ އިދާރާއިން އިރުމަތީ ގުދުސްގައި ހިންގާ ސްކޫލް ބަންދު ކުރަން ނިންމާފައިވާ ޕްލޭން އަންގާފައިނުވާކަމަށް ޔޫއެންއާރުޑަބްލިއުއޭއިން ބުނެފިއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުގައި އަންނަ ދިރާސީ އާ އަހަރުފެށޭއިރު ޔޫއެންއާރުޑަބްލިއުއޭއިން ސްކޫލް  ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ބާތިލްކުރުމަށް އިސްރާއީލުގެ ނޭޝަނަލް ސިކިއުރިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

އެ ސްކޫލްތަކުގެ ބަދަލުއި ގުދުސްގައި އިސްރާއީލުގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސްކޫލެއް ހިންގުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

"ޔޫއެންއާރުޑަބްލިއުއޭއިން ގުދުސްގައި ކުރާ މަސައްކަތަކީ އިސްރާއީލުގެ ހަދިޔާއެއް ނޫން" އެ އެޖެންސީގެ ތަރުޖަމާނު އާދީއްތަ ދުވަހު ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ ޖަމާއަތުން ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކަންކަކަމަށް އިހުތިރާމް ކުރުމަށް އިސްރާއީލާއެކު އެއްބަސްވުމެއް ހެދިފައިވާކަން އޭނާވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އިސްރާއީލަކީ 1946 ވަނަ އަހަރުގެ ރެފިއުޖީންނާއި ބެހޭ މުއާހަދާގެ ބައިވެރިއެއްކަމަށްވާއިރު މިފަދަ އަމަލުތަކަކީ އެ މުއާހަދާއާއި ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފްވުން ކަމަށްވެސް ޔޫއެންއާރުޑަބްލިއުއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޔޫއެންއާރުޑަބްލިއުއޭއިން އިރުމަތީ ގުދުސްގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްތަކުގައި ހަތް ސްކޫލެއް ހިންގާިއރު އެ ތަންތަނުގައި 3،000 ދަރިވަރުން ކިޔަވައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް