ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 02:00
މެކްސިކޯގައި ރައީސް ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރަނީ
މެކްސިކޯގައި ރައީސް ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރަނީ
ގޫގުލް
މެކްސިކޯ
ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް މެކްސިކޯގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ
 
ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ރައީސް ޓްރަމްޕާއި ދެކޮޅަށް މެކްސިކޯގައި ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާތައް ރާވާ ހިންގުމުގައި 70 ވަރަކަށް ޖަމާއަތް ހިމެނޭ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ދެކޮޅަށް މެކްސިކޯގެ އެކި ސަރައްދުތަކުގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުން އެބަގެންދެއެވެ.

އެގޮތުން އާދީއްތަ ދުވަހު އެކަނިވެސް މެކްސިކޯގެ 18 ސިޓީއެއްގައި ރައީސް ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާތައް ކުރެވުނު އިރު މިއީ މެކްސިކޯގައި މިފަދަ މުޒާހަރާތައް ބާއްވަން ފެށުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތްފަހުން އަދި މަހެއް ނުވާ ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް މެކްސިކޯގެ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާ ކުރަމުން ގެންދަނީ ރައީސް ޓްރަމްޕް ގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ދެކޮޅަށެވެ. އެއީ އެމެރިކާ އާއި މެކްސިކޯގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގައި ފާރެއް ރޭނުމުގެ ސިޔާސަތާއި އިމިގްރޭޝަން ސިޔާސަތަށެވެ.

މުޒާހަރާތައް ރޭވުމުގައި އިސްކޮށް އުޅޭ ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން ގެންދަނީ އެމީހުން އެކަން ކުރަމުން ގެންދަނީ އެމެރިކާ ރައްޔިތުންނާއި ދެކޮޅަށް ނޫން ކަމަށާ އެކަން އެމީހުން ކުރަނީ ޓްރަމްޕްގެ ސިޔާސަތާ ދެކޮޅަށް ކަމަށެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ރައީސް ޓްރަމްޕާއި ދެކޮޅަށް މެކްސިކޯގައި ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާތައް ރާވާ ހިންގުމުގައި 70 ވަރަކަށް ޖަމާއަތް ހިމެނެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލްއާއި، މެކްސިކޯގެ ނެޝެނަލް ޔުނިވާސިޓީއާއި، ވިޔަފާރިއާއި ގުޅޭ ޖަމާއަތްތައް ހިމެނެއެވެ. އަދި ޒުވާން އެކްޓިވިސްޓުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް