ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 01:36
ތިންވަނަ އެމްބީއޭކަޕް ބާސްކެޓް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ތިންވަނަ އެމްބީއޭކަޕް ބާސްކެޓް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ބާސްކެޓް
ޓީރެކްސް އިން ކިންގްސް ބީސީ ބަލިކޮށްފި
 
މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ހަތަރު ޓީމެއް ވާދަކުރޭ
 
ޓީރެކްސް މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 81 ޕޮއިންޓް 74 ޕޮއިންޓުން

ތިން ވަނަ އެމްބީއޭ ކަޕްގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ޓީރެކްސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބުން ކިންގްސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބު ބަލިކޮށްފި އެވެ.

ސޯޝަލް ސެންޓަރު އެތެރޭ ކޯޓުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށް ފަހު ގިނަ ސީނިއާ ކުޅުންތެރިންތަކަކާ އެކު ކުޅެމުންދިޔަ ކިންގްސް ބީސީ އާއި ޓީރެކްސްގެ ފަރާތުން ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ އެވެ.

ރޭ ކުޅުނު އެ މެޗުގައި ކިންގްސް ބީސީގެ މައްޗަށް ޓީރެކްސް ކުރި ހޯދާފައި ވަނީ 81-74 ޕޮއިންޓުންނެވެ. އެ މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ހޮވުނީ ޓީރެކްސް އަށް 24 ޕޮއިންޓް ހޯދައިދިން އަހްމަދު ޒަބީރެވެ.

މުބާރާތުގައި ޓީރެކްސް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ދަ ބައުސް އަތުން މޮޅުވެފައިވާ އިރު، ދާދި ފަހުން އުފެއްދި ކިންގްސް ބީސީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ކުޑަހެންވޭރު ޔުނައިޓެޑް އަތުން ވަނީ މޮޅުވެފަ އެވެ.

އެ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ހަތަރު ޓީމެއް ވާދަކުރެ އެވެ. އެއީ ޓީރެކްސްއާއި ދަ ބައުސް އާއި ކިންގްސް ބީސީ އަދި ކުޑަހެންވޭރެވެ. ލީގު އުސޫލުން ކުޅުމަށް ފަހު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ސެމީ ފައިނަލު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެ އެވެ. އެ ޑިވިޝަންގެ ސެމީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ލީގުގެ އެއްވަނައާއި ހަތަރު ވަނަ ޓީމު ބައްދަލުކުރާ އިރު، ސެމީގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ލީގުގެ ދެވަނައާއި ތިންވަނަ ޓީމެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ހޯމަ ދުވަހު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ރެޑް ވިންގްސް ބާސްކެޓް ކްލަބުގެ މައްޗަށް ސްޓިންގާސް ބާސްކެޓް ކްލަބުން ވަނީ ކުރި ހޯދާފަ އެވެ.

ދެޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗު ސްޓިންގާސް އިން ކާމިޔާބުކުރީ 78 ޕޮއިންޓް 73 ޕޮއިންޓުންނެވެ. މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ރެޑް ވިންގްސް އަށް 33 ޕޮއިންޓް ހޯދައިދިން މުހައްމަދު އަޝްމަލް އަހުމަދެވެ.

މި އަހަރުގެ ބާސްކެޓްގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ އެމްބީއޭ ކަޕް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިމަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިމަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް