ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 01:32
ގައުމީ ވޮލީ ޓީމާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އިސް ބޭފުޅުން
ގައުމީ ވޮލީ ޓީމާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އިސް ބޭފުޅުން
އަޒުމޫން އަހުމަދު
ވޮލީބޯލް
އިންޑޯ ކޯޓު ހަމަނުޖެހިގެން ވޮލީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފަސްކޮށްފި
 
މި މުބާރާތަކީ ރާއްޖެއާ ގާތް މުބާރާތެއް
 
މާދަމާ ހެނދުނު 7 ޖަހާއިރު ފަރިތަކުރުންތައް ފަށާނެ
 
މިއަދު ފަރިތަކުރުންތައް ނުގެންދެވުނީ ކޯޓު ނުލިބުމުން

އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ކޮލިފައިން މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށް ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމު ހޯމަ ދުވަހު ފަރިތަކުރުންތައް ފަށުމަށް ނިންމި ނަމަވެސް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު އެތެރޭ ކޯޓު ހަމަނުޖެހުމުން ފަރިތަކުރުންތައް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް މުހައްމަދު ލަތީފް ވިދާޅުވީ މިއަދު ބާއްވަން ހަމަޖެހުނު ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިންޑޯ ކޯޓު ހަމަނުޖެހުމުން ފަރިތަކުރުންތައް ބޭއްވުމަށް މިހާރު ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ހެނދުނު 7 ޖަހާއިރު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު އެތެރެ ކޯޓުގައި ކަމަށެވެ.

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު އެތެރޭ ކޯޓު ވޮލީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކަށް ހަމަނުޖެހުނު އިރު، އެ ކޯޓުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ތިންވަނަ އެމްބީއޭ ކަޕް ބާސްކެޓް މުބާރާތެވެ.

ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ކޮލިފިކޭޝަނުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށްގެންދާ އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތް އޮންނާނީ އަންނަ މަހުގެ 22 އިން 30 އަށް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރޭ ކޯޓުގަ އެވެ.

ސެންޓްރަލް ޒޯނުގެ ނުވަ ގައުމުގެ ތެރެއިން މުބާރާތުގައި މަދުވެގެން ހަ ގައުމު ވާދަކުރާނެ އެވެ. ރާއްޖޭގައި މިމަހު ވަނީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވިމެންސް ކޮލިފައިން މުބާރާތް ބާއްވައިފަ އެވެ.

ގައުމީ ވޮލީ ޓީމުގެ ހެޑް ކޯޗު މުހައްމަދު ޝަރަފްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށަން ނިންމާފައިވާއިރު އެ އެސޯސިއޭޝަނުން އަންނަނީ ޓީމަށް ޓްރެއިނިން ކޭމްޕެއް ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

ޓީމުގެ ކޯޗު ޝަރަފް ވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރު ސައުތު އޭޝިއަން އިންވިޓޭޝަނަލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ރިހި މެޑަލް ރާއްޖެއަށް ހޯދައިދީފަ އެވެ. ޓީމުގެ ޓްރޭނަރަކަށް އަބްދުﷲ ނަޝީދު (އަބުޅޯ) ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު އެސިސްޓަންޓް ކޯޗުންނަށް ހަމަޖެއްސީ އެންމެ ފަހުގެ މުބާރާތުގައި ވެސް ޓީމުގައި މަސައްކަތްކުރި އިބްރާހިމް ޝިހާމް (ސަޑިއްކެ) އަދި މުހައްމަދު ސާޖިދު (ކާއްޓޭ) އެވެ.

މިއީ މިފަދަ ބޮޑު މުބާރާތެއް ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބާއްވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް