ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ދުނިޔެ - ވޯލްޑް ބޭންކު

ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ރައީސް ހޮވުމުގައި އިވާންކާ ޓްރަމްޕް އެހީވަނީ

  • ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖިމް ޔޮންގް ކިމް އާއިއެކު ފާއިތުވި ދެއަހަރުވެސް އިވަންކާ މަސައްކަތްކުރެއްވި
  • އާއްމު ގޮތެއްގައި ވޯލްޑް ބޭންކަށް ރައީސަކު އިޚްތިޔާރު ކުރަނީ އެމެރިކާ އިން

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް
Khadheejaibrah7

ކ. މާލެ 20 ޖެނުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ 10:14 2,151

އިވާންކާ ޓްރަމްޕު - ސަން

ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް މީހަކު އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގައި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ދަރިކަނބަލުން އިވާންކާ ޓްރަމްޕުގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެކަމަށް ވައިޓް ހައުސްއިން ބުނެފިއެވެ.

ވައިޓް ހައުސްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓާ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޖެސިކާ ޑިރޯ ވިދާޅުވީ، ޓްރެޝަރީ ސެކްރެޓަރީ ސްޓީވް ނުޗިން އަދި ވައިޓް ހައުސްގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް މިކް މުލް ވަނީ، ވޯލްޑް ބޭންކަށް ރައީސަކު ހޮވުމުގައި އިވަންކާގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސަބަބަކީ ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އިސްވެރިންނާއިއެކު އަދި ޖިމް ޔޮންގް ކިމް އާއި އެކު ފާއިތުވި ދެއަހަރުވެސް އިވަންކާ މަސައްކަތް ކުރަށްވާފައި ވުމެވެ.

އާއްމު ގޮތެއްގައި ވޯލްޑް ބޭންކަށް ރައީސަކު އިޚްތިޔާރު ކުރަނީ އެމެރިކާ އިންނެވެ. އަދި އެ ބެންކު އުފެދުނީއްސުރެން އެބޭންކަށް ރައީސަކު ހޮވުމުގައި އެމެރިކާގެ ނުފޫޒް އޮންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ރައީސް ޖިމް ޔޮންގް ކިމްގެ ޓާމް ނިމުމުގެ ތިން އަހަރު ކުރިން، ކުއްލި ގޮތަކަށް އިސްތިއުފާ އިއުލާން ކުރެއްވީ މިދިޔަ ހަފުތާގައެވެ. ކިމްގެ ބަދަލުގައި ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި އިވަންކާ ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް ވައިޓް ހައުސް އިން ބުނެފައި ވަނީ ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް އިވަންކާ ކުރިމަތިނުލައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް