ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ދުނިޔެ - އެމެރިކާ - އުތުރު ކޮރެއާ

ޓްރަމްޕާއި ކިމްގެ ދެ ވަނަ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ އަންނަ މަހު

  • ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ތާރީހާއި ތަން ފަހުގެ ތާރިހެއްގައި އިއުލާންކުރާނެ
  • ދެ ބޭފުޅުން ފުރަތަމަ ބައްދަލުކުރެއްވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ސިންގަޕޫރުގައި

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 22:34 2,126

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް (ކ) އަދި އުތުރު ކޮރެއާގެ ރައީސް ކިމް ޖޮންގް އުން (ވ) - ސަން

އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮންގް އުން އާއި، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ދެވަނަ ރަސްމީ ބައްދަލުވުން އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވައިޓް ހައުސްއިން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ނޫސްވެރިންނާއި ވާހަކަދައްކަމުން ވައިޓް ހައުސްގެ އޮފިޝަލްއަކު ބުނީ ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ތާރީހާއި ތަން ފަހުގެ ތާރިހެއްގައި އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާން ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވިފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ވިއެޓްނާމް، ތައިލެންޑް އަދި ހަވާއީ ހިމެނެއެވެ.

އެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނެ ކަން އިއުލާން ކުރެއްވީ، ކުރީގެ އުތުރު ކޮރެއާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާގެ ވެރިޔާ އަދި މިހާރު ނިއުކްލިއަރ މައްސަލައިގެ މަޝްވަރާއާ ހަވާލުވެގެން ހުންނެވި އެންމެ އިސް ފަރާތް ކަމުގައިވާ ކިމް ޔޮންގް ޗޮލް، ޓްރަމްޕާ އެކު އޯވަލް އޮފީހުގައި ބޭއްވި 90 މިނިޓުގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ފަހުގައިއެވެ.

ކިމް އާއި ޓްރަމްޕް ބައްދަލުކުރައްވާނެ ކަން އިއުލާން ކުރައްވާފައި މި ވަނީ، ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ބަދަލުކުރެވުމަށް ފަހުގައެވެ.

ޓްރަމްޕާއި ކިމް ފުރަތަމަ ބައްދަލުކުރެއްވީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގައި ސިންގަޕޫރުގައެވެ. އެ ފަހަރުގެ ބައްދަލުމުވުމަށް ފަހު އުތުރު ކޮރެއާއިން ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު އުފެއްދުން ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް، އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން ބުނެފައި ވަނީ، އުތުރު ކޮރެއާ އިން އަދިވެސް ނިއުކްލިއަރ ހަކަތައާއި، ހަތިޔާރާއި މިސައިލް އުފެއްދުން ހުއްޓާލާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އުތުރު ކޮރެއާއިން ބުނަނީ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު އުފެއްދުން ހުއްޓާލާނީ އެމެރިކާއިން އަޅާފައި ހުރި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް