ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ދުނިޔެ - ނައިރޯބީގެ ހޮޓަލަކަށް ހަމަލާދިނުން

ނައިރޯބީގައި ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާގެ މައްސަލައިގައި ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  • މި ހަމަލާތަކުގައި 21 މީހެއްގެ ފުރާނަ ވަނީ ގެއްލިފައި

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 09:18 2,280

އަލް ޝަބާބްގެ ހަނގުރާމަވެރިންތަކެއް - ސަން

ކެންޔާގެ ވެރިރަށް ނައިރޯބީއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ފަސް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށް، އެ މީހުން 30 ދުވަސް ވަންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

މި ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ކެންޔާގެ ހަތަރު ރައްޔިތަކާއި ކެނެޑާގެ ރައްޔިތެކެވެ. 18 ގަޑި އިރަށް ދެމިގެންދިޔަ މި ހަމަލާތަކުގެ ޒިންމާ ނެގީ، ކެންޔާގެ އަވަށްޓެރި ސޮމާލިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދީނީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ އަލް ޝަބާބް ޖަމާއަތުންނެވެ. މި ހަމަލާތަކުގައި 21 މީހެއްގެ ފުރާނަ ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި އެ ގައުމުގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޝަން ވިދާޅުވީ ތަހުގީގު ޓީމުން މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައިވާ އިރު، މައްސަލައިގެ ބޮޑުކަމުން އަދި ވަގުތު ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ޖޮއެލް ގަންގާއާއި އޮލިވަރ މުތީއާއި، އޮސްމާން އިބްރާހިމް، ގްލޭޑީސް ކާރީ އަދި ގުލައިދު އަބްދިހާކިމްއެވެ. އެ މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ނައިރޯބީގެ އީސްޓްލޭ އާއި ރުއަރްކާ ނެއިބަރހުޑްތަކުން ބުދަ ދުވަހުގައެވެ.

އަލް ޝަބާބްއިން ބުނީ މި ހަމަލާއަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގުދުސްއަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމަށް ބަލައިގަންނަން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން، އެކަމުގެ ރައްދެއްގެ ގޮތުގައި ދިން ހަމަލާއެއް ކަމަށެވެ.

ނައިރޯބީގެ ޑުސިތް ޑީ2 ކޮމްޕްލެކްސްއަށް ދިން ހަމަލާގައި ކެންޔާގެ 16 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު، ދެން އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެމެރިކާއާއި އިނގިރޭސިވިލާތަށް ނިސްބަތްވާ ދެ މީހުންނެވެ. އިތުރަށް މަރުވި ތިން މީހުންނަކީ ކޮން ގައުމަކަށް ނިސްބަތްވާ ބަޔެއްކަމެއް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މިއީ ނައިރޯބީގެ ވެސްޓްގޭޓް މޯލަށް 2013 ވަނަ އަހަރު ދިން ހަމަލާއަށް ފަހު އެ ގައުމުގައި ދިން އެއްމެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެވެ. ވެސްޓްގޭޓް ހަމަލާގައި 60 މީހުންގެ ފުރާނަ ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް