ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 20:21
ރައީސް އަޑަމާ ބަރޯ
ރައީސް އަޑަމާ ބަރޯ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ގެމްބިއާ
ގެމްބިއާގެ ރައީސް އަޑަމާ ބަރޯ ނަމާދަށް ވަޑައިގެންނެވި މިސްކިތުގައި ފިސްތޯލައެއް ހިފައިގެންހުރި ސިފައިންގެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
 
ހައްޔަރު ކުރެވުނު ސިފައިންގެ މީހަކީ ކުރީގެ ރައީސް ޔަހްޔާ ޖަމްމޭހްގެ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ގާރޑްގެ މެމްބަރެއް

ގެމްބިއާގެ ރައީސް އަޑަމާ ބަރޯ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހުކުރު ނަމާދަށް ވަޑައިގެންނެވި މިސްކިތުގައި ފިސްތޯލައެއް ހިފައިގެން ހުރި ސިފައިންގެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި ކަމަށް ގެމްބިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހުޅަނގު އެފްރިކާގެ ސިފައިންގެ ފައުޖުން ބުނެފިއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގީ ގެމްބިއާގެ ވެރިރަށް ބަންޖުލްގައި ހުންނަ ކިންގް ފަހްދު މިސްކިތުގައެވެ. ފިސްތޯލަ ހިފައިގެންހުރި ސިފައިންގެ މީހާ ފެނުނީ ފުލުހުން މިސްކިތުގައި ތިބި މީހުން ޗެކްކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނާއިރު އޭނާގެ އަތުން ފެނުނީ 9އެމްއެމް ކެލިބަރ ހެލްވަން އޮޓޮމެޓިކް ފިސްތޯލައެއް ކަމަށާއި އޭތި އޮތީ ވަޒަން ލޯޑްވެސް ކޮށްފައި ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ގެމްބިއާގައި 22 އަހަރު ރައީސްކަން ކުރެއްވި ޔަހްޔާ ޖަމްމޭހް ނިމިދިޔަ ޑިސެމްބަރު 1 ވަނަ ދުވަހު ބަލިކުރެއްވީ މިހާރުގެ ރައީސް އަޑަމާ ބަރޯއެވެ.

ހައްޔަރު ކުރެވުނު ސިފައިންގެ މީހަކީ ކުރީގެ ރައީސް ޔަހްޔާ ޖަމްމޭހްގެ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ގާރޑްގެ މެމްބަރެކެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ހުޅަނގު އެފްރިކާ ސިފައިންގެ ފައުޖުން ވަނީ ގެމްބިއާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ހައްޔަރު ކުރެވުނު ސިފައިންގެ މީހާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް