ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ދުނިޔެ - ބްރެކްސިޓް

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓުން އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ސަލާމަތްވެވަޑައިގެންފި

  • މާޗްމަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އީޔޫއިން ވަކިވާނެ

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 17 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 06:47 2,864

ބޮޑުވަޒީރު މޭއަށް އިތުބާރު ނެތްކަމަށް 306 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި - ސަން

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ތެރިސާ މޭގެ މައްޗަށް ބުދަ ދުވަހު ނެގި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓުން އެކަމަނާ ސަލާމަތްވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

މި ވޯޓް ނަގާފައިވަނީ އިނގިރޭސި ވިލާތް, ޔޫރަޕްގެ އިއްތިހާދު (އީޔޫ) އިން ވަކިވުމަށް އެކުލަވާލައި ބޮޑުވަޒީރު ތެރީސާ މޭ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ދެކޮޅު ހައްދަވައި ވޯޓް ދެއްވިތާ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު މޭއަށް އިތުބާރު ނެތްކަމަށް 306 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވާއިރު އިތުބާރު އޮތްކަމަށް 325 މެމްބަރުން ވޯޓްދެއްވާފައިވެއެވެ.

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓް ހުށަހެޅުއްވި ލޭބަރ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ޖެރެމީ ކޯބީން ސިފަކުރައްވާފައިވަނީ މޭގެ ސަރުކާރަކީ "ގަބުރެއް"ގެ ގޮތުގައެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު މޭ ވަނީ އީޔޫއިންވަކުވުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ މެމްބަރުން ރުހިވަޑައިގަންނަވާނެފަދަ އެއްބަސްވުމަކަށް ހެއްދެވުމަށް އެހެން ޕާޓީތަކާއެކު މަޝްވަރާތައް ފައްޓަވާނެކަމަށެވެ.

އީޔޫއިން ވަކިވުމަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ގޮތުގައި ބޮޑުވަޒީރު މޭގެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުށަހެޅުމާ ދެކޮޅަށް 230 މެމްމަބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވާއިރު މިއީ އެ ގައުމުގެ ތާރީޚުގައި ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ މާގާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅެއްގެ ހުށަހެޅުމާ ދެކޮޅަށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓް ލިބުނު ފަހަރެވެ.

މާޗް މަހުގެ 29ން ފެށިގެން އިނގިރޭސިވިލާތް އީޔޫއިން ވަކިވުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްކޮޅަށް 202 މެމްބަރަކު ވޯޓް ދެއްްވާފައިވާއިރު ދެކޮޅަށް ވޯޓްދެއްވި މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ވެރިކަންކުރާ ކޮންޒަވެޓިވް ޕާޓީައަށް ނިސްބަތްވާ 118 މެމްބަރަކު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތް އީޔޫ އިން ވަކިވުމާ މެދު 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ނެގި ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓުގައި އީޔޫ އިން ވަކިވުމަށް ފެންނަ ކަމަށް 52 އިންސައްތަ މީހުން ވޯޓް ދީފައިވެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް