ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ދުނިޔެ - ޗައިނާ - ސްރީލަންކާ

ބޭންކް އޮފް ޗައިނާއިން ލަންކާއަށް 300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދޭން ހުށައަޅައިފި

  • އެ ގައުމުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އެރަން ވިކްރަމަރަތްނެ ވިދާޅުވީ ލަންކާއިން މި ހުށައެޅުމާއި ދޭތޭރޭ ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 16 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ 20:39 2,603

ޗައިނާގެ އެހީގައި ހަދާ ކޮލޮމްބޯ ޕޯޓް ސިޓީ ކައިރިން މީހަކު ދުވެފައި ދަނީ - ސަން

ޗައިނާގެ އެއްމެ ބޮޑު އެއް ބޭންކް ކަމުގައިވާ ބޭންކް އޮފް ޗައިނާ އިން، ލަންކާގެ ސަރުކާރަށް 300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ހުށައަޅައިފިއެވެ.

ލަންކާގެ ސަރުކާރަށް މި ހުށައެޅުން އައިސްފައި މި ވަނީ، ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލިވުމާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފައި ވަނިކޮށެވެ. ބޭންކް އޮފް ޗައިނާ އިން ވަނީ މި ހުށައެޅުމުގައިވާ އަދަދު 1 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ބޮޑުކުރުގެ ފުުރުސަތު ވެސް ހުށައެޅުމުގައި ހިމަނާފައެވެ.

ރޮއިޓާރޒްއާ ވާހަކަދައްކަވަމުން އެ ގައުމުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އެރަން ވިކްރަމަރަތުނެ ވިދާޅުވީ ލަންކާ އިން މި ހުށައެޅުމާ ދޭތޭރޭ ވިސްނަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އިންޑިއާއާ އެކު ވެފައިވާ ފައިސާ ބަދަލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ އަދަދު 400 މިލިއަން ޑޮލަރުން 1 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ބޮޑު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ވިކްރަމަރަތުނެ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވިކްރަމަރަތުނެ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ކޮމިޓީއަކުން މި ލޯނުގެ ކަންކަން ދިރާސާ ކުރުމަށް ފަހު، ލޯނުގެ ޝަރުތުތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ލޯނުގެ "ސިޔާސީ އަގު" ވަރަށް ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ލަންކާގެ ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގް ދަށްކުރުމާ ގުޅިގެން، އެ ގައުމަށް ދަރަނި ހޯދުމުގައި ބޮޑެތި ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ގައުމުން މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަހުގެ ތެރޭގައި އެކަނި ވެސް 2.6 ބިލިއަން ޑޮލަރު އެކި ފަރާތްތަކަށް ދައްކަން ޖެހެއެވެ. އަދި މުޅި ޖުމުލަ 5.9 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ދަރަނި އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދައްކަން ޖެހެއެވެ.

ލަންކާއަށް އިންވެސްޓް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ކުރާ އިތުބާރު ގެއްލެން މެދުވެރިވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި، ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް މައިތިރިޕާލަ ސިރިސޭނާ ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އަދި އެ މަގާމަށް ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ އައްޔަނު ކުރުމަށް ފަހު ސިރިސޭނާ ވަނީ، އެ ގައުމުގެ ގާނޫނޫހަދާ މަޖިލިސް އުވާލާފައެވެ.

ނަމަވެސް އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގާނޫނުހަދާ މަޖިލިސް އުވާލަން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލުކުރުމާ ގުޅިގެން، ސިރިސޭނާ ވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އަލުން ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ވިކްރަމަސިންހަ އައްޔަނުކޮށްފައެވެ.

ލަންކާގެ ޖުމްލަ ދަރަނީގެ ތެރެއިން ހަތަރު ބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ، ޗައިނާއަށް ދަރާފައިވާ ފައިސާއެވެ. ލަންކާގައި ބަނދަރުތަކާއި މަގުތަކާއި އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ އިތުރު މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ޗައިނާއިން ވަނީ އެ ގައުމަށް 8 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް