ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ދުނިޔެ - ބްރެކްސިޓް

އިނގިރޭސިވިލާތަށް ދެން ރަނގަޅުވާނީ އީޔޫގައި އޮތުން: އީޔޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

  • މާޗް މަހުގެ 29ން ފެށިގެން އިނގިރޭސިވިލާތް އީޔޫއިން ވަކިވާނެ

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 17 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:53 1,760

އީޔޫގެ އޮފިޝަލުންނާއި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުންވަނީ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއާމެދު ކަންބޮޅުވުން ފާޅުކުރައްވާފައި - ސަން

އިނގިރޭސިވިލާތަށް ދެން ރަނަގަޅު ވާނީ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގައި ދެމި އޮތުން ކަމަށް ޔޫރަޕިއަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓަސްކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޓަސްކްގެ މި ޚިޔާލުފާޅުކުރައްވާފަައިވަނީ އިނގިރޭސި ވިލާތް, ޔޫރަޕްގެ އިއްތިހާދު (އީޔޫ) އިން ވަކިވުމަށް އެކުލަވާލައި ބޮޑުވަޒީރު ތެރީސާ މޭ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ދެކޮޅު ހެެއްދެވުމުންނެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު މޭގެ ހުށަހަޅުއްވުމާދެކޮޅަށް 230 މެމްމަބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވާއިރު މިއީ އެ ގައުމުގެ ތާރީޚުގައި ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ މާގާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅެއްގެ ހުށަހެޅުމާ ދެކޮޅަށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓް ލިބުނު ފަހަރެވެ. ވޯޓްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި 432 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން މޭގެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރައްވާފައިވަނީ 202 މެމްބަރުންނެވެ.

މާޗް މަހުގެ 29ން ފެށިގެން އިނގިރޭސިވިލާތް އީޔޫއިން ވަކިވުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ދެކޮޅަށް ވޯޓްދެއްވި މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ވެރިކަންކުރާ ކޮންޒަވެޓިވް ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ 118 މެމްބަރަކު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އީޔޫގެ އޮފިޝަލުންނާއި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުންވަނީ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއާމެދު ކަންބޮޅުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ.

ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޔަން ކްލައުޑް ޖަންކަރ ވަނީ  އެއްބަސްވުމަކަށް ދިއުމަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވަމުންދާކަމުގެ އިންޒާރުދެއްވާފައެވެ.

"އަޅުގަނޑު އެދެން އިނގިރޭސިވިލާތުން ގަސްތުކުރާ ގޮތެއް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެގެން. މިހާރުވެސް ގާތްގަނޑަކަށް ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ"

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް