ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ދުނިޔެ - ސެލީނާ

ސެލީނާ ގޮމޭޒް އެނބުރި ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް

  • ސެލީނާގޮމޭސްގެ 144 މިލިއަން ފޮލޯވާސްއަށާއި ފޭނުންނަށް އާ އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ކިޔާފައިވޭ
  • 2012  ވަނަ އަހަރު ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހަދާ ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ހޯދި

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް
Khadheejaibrah7

ކ. މާލެ 16 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ 09:15 2,621

މަޝްހޫރު ލަވަކިއުންތެރިޔާ ސެލީނާ ގޮމޭޒް - ސަން

މަޝްހޫރު ލަވަކިއުންތެރިޔާ އަދި އެކްޓްރެސް ސެލީނާ ގޮމޭޒް ސޯޝަލް މީޑިއާ އާއި ދުރުގައި ދުވަސްތަކެއް ހޭދަ ކުރުމަށްފަހު އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ވަނީ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓް ކޮށްފައެވެ.

އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ސެލީނާ ގޮމޭސް ނިމިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ސޯޝަލް މީޑިއާއިން ބްރޭކެއް ނަގަމުން އޭނާއާމެދު ނުބައި ވިސްނުމެއް ނުގެން ގުޅުމަށް ސަޕޯޓަރުންގެ ކިބައިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

އޭގެފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އޭނާގެ 144 މިލިއަން ފޮލޯވާސްއަށާއި ފޭނުންނަށް އާ އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ކިޔުމަށްފަހު އެމީހުން  އޭނާއަށް ދޭ ސަޕޯޓަށް ޝުކުރު އަދާކޮށް ވަނީ ޕޯސްޓެއް ކޮށްފައެވެ.

އިތުރަށް މިޕޯސްޓްގައި ބުނެފައިވަނީ ވޭތިވެ ދިޔަ އަހަރަކީ އޭނާއަށް ބޮޑަތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވި އަހަރެއްކަމަށާއި އަދި އިތުރު ތަޖުރިބާ ތަކަކާއި ކުރިއެރުން ތަކެއްވެސް ލިބުނު އަހަރެއް ކަމަށެވެ.

އެކަންކަމަށް ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށާއި ފެށިގެން މިދާ އާ އަހަރަށް އާ އުއްމީދުތަކެއް ކުރާކަމަށް ވެސް އޭނާގެ އިންސްޓަރގްރާމް ޕޯސްޓްގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ސެލީނާ ވަނީ އެންޒައިޓީއާއި ޑިޕްރޭޝަންއާއި މިނޫނަސް ނުރައްކާތެރި ސިއްހީ އެތައް މައްސަލަ ތަކަކާއި ކުރިމަތިވުމުން 2012  ވަނަ އަހަރު ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހަދާ ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ހޯދާފައެވެ.

2010 ވަނަ އަހަރު މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބެއިބައާއި ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅުމަށްފަހު ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި މައްސަލަތަކެއް ޖެހި ދުރުވުމަށްފަހު ސެލީނާގެ ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓަށްފަހު 2017 ވަނަ އަހަރު އަނެއްކާވެސް މި ދެ ފާންނާނުން ވަނީ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިފައެވެ. ނަމަވެސް މާގިނަ ދުވަސްތަކެއްނުވެ ޖަސްޓިންވަނީ މަޝްހޫރު މޮޑެލްއެއް ކަމުގައިވާ ހެއިލީ ބާލްޑްވިން އާއި ކައިވެނީގެ ގޮތުން ގުލިފައެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް