ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ދުނިޔެ - ޒިމްބާބްވޭ

ޕެޓްރޯލާއި ޑީސެލް އެއްމެ އަގު ބޮޑު ގައުމަކަށް ޒިމްބާބްވޭ

  • ޒިމްބާބްވޭގައި މިހާރު ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް ލިބެނީ 3.33 އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް (51.47 ރުފިޔާ)

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 15 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ 18:42 1,593

ޒިމްބާބްވޭގައޮ ޕެޓްރޯލް ނުލިބިގެން މީހުން ކިޔު ހަދާފައި - ސަން

ޒިމްބާބްވޭގެ ސަރުކާރުން އެ ގައުމުގައި ވިއްކާ ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލުގެ އަގު ދެ ގުނައަށް ބޮޑުކުރަން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން، މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް މި ބާވަތްތަކުގެ ހަކަތަ އެންމެ އަގު ބޮޑުކޮށް ލިބޭ ގައުމަކަށް އެ ގައުމު ވެއްޖެއެވެ.

މި ތަކެތިން އަގު ބޮޑު ކުރަން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން، އެ ގައުމުގެ މަސައްކަތު މީހުން ވަނީ ތިން ދުވަހަށް ދެމިގެންދާނެ ހަޅުތާލެއް އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ މި ނިންމުމާއި ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި މީހުން ދަނީ މުޒާހަރާ ކުރަމުންނެވެ.

އިގްތިސާދީ އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓެމުން އަންނަ ޒިމްބާބްވޭގައި ބޭރު ފައިސާ ނުލިބުމާއި ގުޅިގެން ކުންފުނިތަކަށް ބޭނުންވާ ރޯ މެޓީރިއަލްސް ނުގަނެވި، ގިނަ ކުންފުނިތަކުން ވަނީ އެ މީހުންގެ ކާރުހާނާތައް ބަންދުކޮށްފައެވެ.

މި ހަފްތާ ބަންދުގެ ތެރޭގައި ޒިމްބާބްވޭގެ ސަރުކާރުން ވަނީ، އެ ގައުމުގެ އިގްތިސާދަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖުގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އައު ފައިސާއެއް ތައާރަފްކުރާނެކަން އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ރައީސް އެމަރސަން ނަންގާވާ އޭނާގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ލިޔުއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އަގުތައް ބޮޑުކުރަން ނިންމެވީ ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލު ހުސްވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މިކަން ކުރެވެން އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތް ކަމަށް ވެސް ނަންގާވާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒިމްބާބްވޭގައި މިހާރު ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް ލިބެނީ 3.33 އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް (51.47 ރުފިޔާ) އެވެ. އަދި ޑީސަލް ލީޓަރެއް ލިބެނީ 3.11 އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް (48.07 ރުފިޔާ) އެވެ.  

ޒިމްބާބްވޭގައި ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލުގެ އަގުތައް ބޮޑުކުރުމުގެ ކުރިން، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އަގެއްގައި ޕެޓްރޯލް ލިބެނީ ހޮންކޮންގްއިންނެވެ. އެ ގައުމުގައި ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް ލިބެނީ 2.04 އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް (31.53 ރުފިޔާ) އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް