އަންގާރަ 25 ޖޫން 2019
09 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 21
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ވިޔަފާރި - އުރީދޫ

އުރީދޫ އިން ގެސް ދަ ވަރޑް ނަމުގައި އެސް.އެމް.އެސް މުބާރާތެއް ފަށައިފި

  • 10 ޖަނަވަރީ 2019 އިން 10 އެޕްރީލް 2019 އަށް މި މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ
  • އެންމެ މޮޅު ސްކޯ ހޯއްދަވާ ބައިވެރިންނަށް އުރީދޫ އިން ވަނީ ޑޭޓާ ޕެކޭޖް، ސްމާޓް ފޯނު އަދި މެކްބުކް އެއާ ހިމެނޭ، ދެ ލައްކަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމު ހުށައަޅާފައި

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 12 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 18:18 2,269

އޫރީދޫ އެސްއެމްއެސް މުބާރާތް ޕޯސްޓަރު - ފޭސްބުކް

މަގްބޫލު ގޭމް ކަމަށްވާ "ހޭންގް މޭން" އަށް ބިނާކޮށް، "ގެސް ދަ ވަރޑް" ގެ ނަމުގައި އެސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށް ކުޅޭ ވަރަށް ފޯރިގަދަ މުބާރާތެއް އުރީދޫ އިން ފަށައިފިއެވެ.

މި ގޭމް ކުޅެ، އެންމެ މޮޅު ސްކޯ ހޯއްދަވާ ބައިވެރިންނަށް އުރީދޫ އިން ވަނީ ޑޭޓާ ޕެކޭޖް، ސްމާޓް ފޯނު އަދި މެކްބުކް އެއާ ހިމެނޭ، ދެ ލައްކަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމު ހުށައަޅާފައެވެ.

"ގެސް ދަ ވާރޑް" ކުޅުންތެރިންގެ އަމާޒަކަށްވާނީ ތަފާތު އެކި ލަފްޒުތައް ދިމާކޮށް، ފަސް ލެވެލް އަކަށް ބެހިފައިވާ މި ގޭމުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދުމެވެ. މިގޮތުން، މަތީ ލެވަލްތަކުގެ ލަފްޒުތައް އުނދަގޫވެފައި، ލިބޭ ޕޮއިންޓުތައް އިތުރުވެގެން ދާނެއެވެ.

10 ޖަނަވަރީ 2019 އިން 10 އެޕްރީލް 2019 އަށް ކުރިއަށްދާ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް، “GO” ޖެއްސެވުމަށް ފަހު 4646 އަށް އެސް.އެމް.އެސް ކުރުމުން ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.

"ގެސް ދަ ވާރޑު"ގައި ބައިވެރިވެ، ލީޑަރބޯޑުގައި އެންމެ ކުރި ހޯދާފައިވާ ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބޭ އިނާމުތަކުގެ ތެރޭގައި:

ވަނަ

އިނާމު

ދުވަހުގެ ޓޮޕް ސްކޯރަރ

1.25 ޖީބީ ޑޭޓާ

ކޮންމެ 15 ދުވަހެއްގެ ޓޮޕް ސްކޯރަރ

އައިފޯން އެކްސް

މުޅި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ

މެކްބުކް އެއާ

މުޅި މުބާރާތުގެ ދެވަނައަށް މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ

ސެމްސަންގ ގެލެކްސީ ނޯޓް 9

މުޅި މުބާރާތުގެ ތިންވަނައަށް މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ

އެޕަލް ވޮޗް

 

އުރީދޫ އިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކަމުދާނެ ޚިދުމަތްތަކާއި ޕްރޮމޯޝަންތައް ގެނެސްދިނުމަށް ކަމަށް އެ ފަރާތުން ބުނެއެވެ.

"ގެސް ދަ ވަރޑް" ޕްރޮމޯޝަން އާއި ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު އުރީދޫގެ ވެބްސައިޓް www.ooredoo.mv ނުވަތަ މައި އުރީދޫ އެޕް، އުރީދޫ ނެކްސްޓް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެ ކަމަށް އުރީދޫ އިން ބުނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް